Praktische tips voor een spreekvaardigheid opdracht

Katja Korver is docent Frans en heeft samen met haar vakgroep een opdracht geschreven, die aansluit bij de actualiteit. De leerlingen werd gevraagd om een filmpje op te nemen, waarin ze in het Frans vertellen hoe het met hun gezondheid gaat, en hoe ze omgaan met de huidige situatie. Aangezien de klas al bezig was met het thema gezondheid, sluit deze opdracht nauw aan bij de leerdoelen en lesstof die de leerlingen toch al zouden behandelen.

In een uitgebreide opdrachtomschrijving staan de voorwaarden waar het filmpje (de mondeling) aan moet voldoen. Leerlingen sturen eerst de zinnen op die ze willen gebruiken zodat de docent hier feedback op kan geven. Het script dat ze vervolgens schrijven beoordelen ze zelf aan de hand van een rubric. Vervolgens nemen de leerlingen hun verhaal op in een filmpje, waar de docent een eindbeoordeling aan geeft.