De les van nu: tips van een vakdocent

In de videoserie ‘De les van nu’ delen leraren praktische lesideeën om de actualiteit in de les te bespreken. Bekijk de werkvormen en ga aan de slag!

 

Racisme bespreken in de klas

Maatschappijleer gaat over de samenleving. Het bespreken van actuele en gevoelige onderwerpen zoals racisme hoort hierbij, vindt docent maatschappijleer én Docent van het Jaar 2019 Lucelle Deneer. Ze geeft praktische tips voor het bespreekbaar maken van racisme in de klas.

Spreekvaardigheidopdracht over corona

Katja Korver is docent Frans en heeft samen met haar vakgroep een opdracht geschreven die aansluit bij de actualiteit rondom corona. Ze vroeg leerlingen om een filmpje op te nemen, waarin ze in het Frans vertellen hoe het met hun gezondheid gaat, en hoe ze omgaan met de huidige situatie. Aangezien de klas al bezig was met het thema gezondheid, sluit deze opdracht nauw aan bij de leerdoelen en lesstof die de leerlingen toch al zouden behandelen.

Ook aan de slag met deze opdracht?
In deze uitgebreide opdrachtomschrijving staan de voorwaarden waar het filmpje (de mondeling) aan moet voldoen. Laat leerlingen eerst de zinnen opsturen die ze willen gebruiken, zodat je hier feedback op kan geven. Het script dat ze vervolgens schrijven beoordelen ze zelf aan de hand van deze rubric. Vervolgens nemen de leerlingen hun verhaal op, waar jij een eindbeoordeling aan geeft.

Filosofieopdracht over corona

Filosofiedocent Niels Hexspoor vroeg zijn 4 havoklas om met de bril van het liberalisme naar de COVID-19-crisis te kijken. Voor de les over sociale filosofie dacht de klas na over de stelling: De Corona-app is een goed idee. De helft van de leerlingen was voor en de andere helft tegen deze stelling. Leerlingen hebben hun mening onderbouwd met argumenten en konden toelichten in welke mate hun standpunt aansloot bij die van een liberalist en waarom.