Differentiëren met behulp van de studieplanner

Bij differentiëren met behulp van de studieplanner werken leerlingen zelfstandig aan de opdrachten van de studieplanner. Zij werken op hun eigen tempo en volgens een eigen gekozen route aan de opdrachten van de studieplanner. Op vaste momenten geeft de docent instructie over de leerstof.

Hoe werkt het?

Leerlingen maken de eerste les van het nieuwe hoofdstuk een eigen planning. Als ze zich niet aan hun eigen planning hebben kunnen houden, moeten zij de planning herzien en opnieuw maken. Leerlingen ontvangen voor ieder onderdeel punten. Als de leerlingen alle opdrachten van de studieplanner hebben gemaakt (volgens de instructies van de docent), krijgen zij een cijfer voor het geleverde werk. 
Leerlingen werken zelfstandig aan de leerstof en bepalen zelf de inhoud van de les. De leerlingen beslissen zelf of zij de klassikale instructie van de docent volgen. Na de instructie kunnen zij hun werk af laten tekenen door de docent en (extra) uitleg krijgen of vragen stellen.

Hoe nu verder?

Docent Martine Timmermans is positief over de werkvorm ‘werken met de studieplanner’. Leerlingen vinden het erg plezierig dat zij hun eigen route en de inhoud van de les mogen bepalen. Sommigen vinden het wel lastig om zich aan hun eigen gemaakte planning te houden. De docent helpt de leerlingen hierbij. Docent Martine heeft van het werken met de studieplanner geleerd om inzichtelijk te maken wat een wenselijke planning is.

Dit bericht hoort bij het artikel Inspiratievideo's: 5 vormen van differentiëren