Differentiëren met de bus-opstelling

Werkvorm

Binnen deze werkvorm wordt er gedifferentieerd op basis van de behoeften van leerlingen in het klaslokaal. De docent start de les klassikaal op met een terugblik op de vorige les en benoemt de leerdoelen van deze les. Na de klassikale start gaan de leerlingen aan het werk in een van de drie groepen. In groep 1 (zonder instructie), in groep 2 (met instructie) of in groep 3 (met verlengde instructie). De te verwerken leerstof, de opdrachten en de extra content staan in de elektronische leeromgeving. Hier kunnen de leerlingen op hun eigen tempo doorheen navigeren.

Hoe werkt het?

Na de start van de les, kiezen leerlingen in welke groep zij willen zitten. 
Leerlingen uit groep 1 gaan zelfstandig met de leerstof aan de slag. Ze maken gebruik van het lesboek, instructievideo's of andere content dat klaar staat in de ELO. Leerlingen uit groep 2 en 3 luisteren naar de instructie van de docent. Groep 2 gaat na de instructie zelfstandig aan de slag. Groep 3 volgt de verlengde instructie en gaat daarna zelfstandig aan het werk. Na de instructiemomenten loopt de docent door het lokaal om vragen van leerlingen te beantwoorden en de voortgang van de leerlingen in de gaten te houden. Leerlingen kunnen zelf aangeven in welke groep zij de leerstof willen verwerken en de opdrachten willen maken. Leerlingen leren zelf verantwoordelijkheid nemen over het eigen leerproces. De les wordt klassikaal afgesloten waarbij de docent nagaat of de leerdoelen van de les zijn behaald.

Hoe nu verder?

Leerlingen zijn erg enthousiast om hun eigen keuze te mogen maken. Bovendien vinden zij het prettig dat ze zelf verantwoordelijk zijn en zijn zij gemotiveerder aan het werk in de les. Voor de docent is het wel belangrijk om goed in de gaten te houden dat de leerlingen in de juiste groep gaan zitten. Het bieden van autonomie verhoogt de motivatie van de leerlingen. De leerling is aan het werk en de docent stuurt bij waar nodig. Docent Hugo Rutgers gaat deze werkvorm vaker inzetten en ook collega’s gaan met deze werkvorm aan de slag.

Dit bericht hoort bij het artikel Inspiratievideo's: 5 vormen van differentiëren