Differentiëren op basis van meervoudige intelligentie

Werkvorm

Door gebruik te maken van de acht intelligentiegebieden van Gardner worden leerlingen gestimuleerd hun talenten verder te ontwikkelen. Binnen deze werkvorm doen de leerlingen een test waarbij ze ontdekken met welk ‘intelligentie-gebied’ zij raakvlakken hebben. Deze werkgebieden worden gekoppeld aan de verschillende werkgebieden van een gezamenlijke opdracht. Hierdoor krijgt elke leerling een passende rol in een gezamenlijke opdracht, in dit geval het maken van een schooljournaal.

Hoe werkt het?

Er wordt een meervoudige-intelligentietest afgenomen bij de leerlingen. Vervolgens wordt er in kaart gebracht hoe deze intelligentie- gebieden raakvlakken hebben met verschillende elementen van een vak of opdracht. De docent motiveert de leerling vanuit het intelligentiegebied dat bij de leerling past, gekoppeld aan de lesstof. De docent bekijkt tijdens de les de activiteiten van de leerling. Als de leerling niet voldoende actief is en/of geen plezier beleeft aan het werk, formuleert de docent de opdracht vanuit ‘een ander intelligentie-gebied’.

Hoe nu verder?

Wanneer het werk aansluit bij het intelligentiegebied van de leerling, blijkt de leerling meer plezier aan de taak te beleven en is de leerling actiever betrokken bij het leerproces. De docent heeft daardoor meer ruimte voor individuele aandacht en begeleiding. De werkvorm wordt zowel door docent Wim Zwart als door de leerlingen als succesvol ervaren, en zal daarom worden voortgezet binnen de school.

Dit bericht hoort bij het artikel Inspiratievideo's: 5 vormen van differentiëren