Alle docenten ict-competent – Durf en doe

Scholen aan Zee in het algemeen en Mavo aan Zee in het bijzonder heeft veel lef getoond: een succesvolle innovatie begint bij durven te doen. Of anders gezegd bij de bereidheid en het lef om fouten te maken.

We learn from failure, not from succes.

Bram Stoker – Dracula

Wat daar onlosmakelijk mee verbonden is, is de bereidheid en het lef om de tijd te nemen. Succesvolle innovaties vinden niet van de ene op de andere dag plaats, die kosten tijd. Daarom is het goed om een meerjarenplan te hebben. Hoewel we ook zien, en Mavo aan Zee is daar een voorbeeld van, dat het soms misschien beter is om maar gewoon te beginnen. Of zoals wel wordt gezegd: “ready – fire – aim” in plaats van “ready – aim – fire.”

Deze pagina hoort bij het praktijkvoorbeeld Alle docenten ict-competent.