Alle docenten ict-competent – Leiderschap

In het voorbeeld van Mavo aan Zee zien we het belang van de leiding. Aan de ene kant weet de schoolleiding heel goed waar ze naar toe wil, welke koers ze wil varen, aan de andere kant krijgen veel mensen in de organisatie veel ruimte. De profielbeheerders van Mavo aan Zee hebben de verantwoordelijkheid gekregen over het professionaliseren van hun collega’s ten aanzien van ICT, in eerste instantie gericht op het gebruik van de ELO. Ze hebben dat geheel naar eigen inzicht kunnen invullen, maar uiteraard wel in samenspraak met de directie. Woorden die doorklinken in de aanpak van Mavo aan Zee zijn: ruimte, vrijheid, ondersteuning en vertrouwen.

Voor wat betreft het hele professionaliseringstraject zien we bovendien een heldere scheiding in taken en verantwoordelijkheden. Daar waar de profielbeheerders verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke en organisatorische kant van het verhaal is het de schoolleiding die collega’s er op aanspreekt als ze niet aan de aangeboden professionaliseringsactiviteiten deelnemen of het certificaat niet halen.

En niet in de laatste plaats geeft de schoolleiding het goede voorbeeld, ‘leading by example’. In overleggen worden dezelfde of vergelijkbare toepassingen gebruikt als die in de klas gebruikt kunnen worden.

Deze pagina hoort bij het praktijkvoorbeeld Alle docenten ict-competent.