Doelen en inhoud van de bijeenkomsten (Greijdanus)

DOELEN

Na de scholing:

  • zijn alle docenten in staat de onderwijsvisie te verbinden aan de inzet van digitale middelen.
  • Zijn alle docenten in staat om te werken met een klas leerlingen die een Chromebook voor zich hebben, in plaats van boeken.
  • Hebben de docenten kennis gemaakt met een brede waaier van digitale onderwijskundige tools, die activerend en gedifferentieerd onderwijs mogelijk maken.
  • Hebben zij zelf één of meer lessen ontworpen waarin deze tools gebruikt worden.

INHOUD VAN DE DIGISCHOLING

De digischoling is georganiseerd in zes bijeenkomsten van een dagdeel, verspreid over het schooljaar.  De bijeenkomsten vormden een doorgaande leerlijn voor de docenten. In de eerste twee bijeenkomsten lag de nadruk op het verbinden van de onderwijsvisie met ict door de kansen, bedreigingen en leerpunten te identificeren en door een ideale school te ontwerpen. In de derde en vierde bijeenkomst werden hieraan workshops over digitale didactiek toegevoegd. De vijfde bijeenkomst stond in het teken van mediawijsheid en hoe dit onderdeel kan zijn van de les. In de zesde bijeenkomst hebben de docenten het geleerde in praktijk gebracht door individueel of met sectiecollega’s een digitale les te ontwerpen die activerend, motiverend en leerzaam is en waarbij het gebruik van het Chromebook voor een toevoeging zorgt. Voor elke bijeenkomst heeft de school een draaiboek opgesteld. De draaiboeken kun je downloaden.

HOE IS HET PROGRAMMA TOT STAND GEKOMEN?

Het programma is bedacht door de ICT-coördinator en digitrainers (ict-bekwame docenten die daarnaast ook elo-beheerders zijn), in samenspraak met het MT. Ook hebben de externe partijen die voor een deel van het programma zijn ingeschakeld ideeën ingebracht.

Deze pagina hoort bij het bericht ‘Hoe krijg je je collega’s mee in het invoeren van ict in het onderwijs’?