Evaluatie pilot Stad & Esch

De 6 weken durende pilot van Stad & Esch waarbij de leerling zeggenschap kreeg over zijn eigen leerproces is geëvalueerd door leerlingen, ouders en docenten. Dit zijn de verbeterpunten en de vervolgstappen. De verbeterde pilot start in mei 2017.

De verbeterpunten

De school gaat de nieuwe pilot in met de volgende maatregelen:

  1. Door een meer gebalanceerd rooster wordt er rekening gehouden met leerlingen die elke dag een aantal instructiemomenten willen. Het systeem van presentiemelding wordt beter ingericht, zodat er overzicht is in de ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Daar zijn ook administratieve verbeteringen voor nodig. Er is contact gelegd met Magister en WebUntis om de wensen van de school door te voeren.
  2. De docenten gaan zich scholen in het zijn van een goede plancoach. Door een stevige invulling te gegeven aan deze nieuwe rol wordt voor de leerling duidelijker wat hij van de plancoach mag verwachten. Samen met de coach worden daarvoor workshops ontwikkeld. Verder wordt er een studiedag gewijd aan het onderwerp: sterk mentoraat.
  3. Tussentijds informeren: Stad & Esch heeft leerlingen en ouders geïnformeerd over bovenstaande activiteiten en er is een leerlingenraad opgericht.

Uitbreiden van de pilot

De invoering van de oorspronkelijke pilot heeft geleid tot andere initiatieven binnen de school. Bij de onderbouw van Stad & Esch is vorig schooljaar in de 3de klassen van havo en vwo een ‘popweek’ ingevoerd. In deze week werden geen lessen gegeven, maar kregen de leerlingen de kans zich bij te spijkeren of verdieping te volgen in de vakken van hun keuze. Deze ‘popweek’ vindt ook dit jaar drie keer plaats. In de bovenbouw zijn er zogenaamde ‘bufferweken’. Drie keer per jaar krijgen de leerlingen de kans zich gedurende een week bij te spijkeren of zich te verdiepen in een of meerdere schoolvakken. Daarnaast krijgen de leerlingen de kans meeloopdagen te organiseren, zich te bekwamen in een nieuw vak, excursies te maken, stage te lopen, een portfolio te maken voor een vervolgopleiding, web classes te volgen etc. Kortom: wordt vervolgd!

Dit artikel hoort bij het bericht Onderwijs op maat en ruimte voor lefervaringen