Formatief toetsen

Wat is formatief toetsen?
Formatief toetsen is tussentijds vaststellen in hoeverre een leerling zijn leerdoelen heeft behaald. Je wilt weten wat de leerling al kan en wat nog niet. Als je formatief toetst, geef je geen cijfer aan de leerling.  

Formatief toetsen: wat heb je nodig?

 • Tijd en ruimte om het uit te proberen. 
 • Kennis van leerdoelen en bijbehorende succescriteria. Doe mee met de challenge leerdoelen en formatief!  
 • Tools om de kennis van je leerlingen te meten. Bijvoorbeeld Kahoot, Socrative of Quizlet 
 • Tijd en ruimte om je leerlingen duidelijk te maken waarom je formatief toetst en hoe je dit doet. 

Hoe kan je formatief toetsen?
Je kunt op veel manieren formatief toetsen. In de volgende praktijkvoorbeelden lees je hoe andere docenten formatief toetsen.

 • Pilot formatief toetsen
  Hooghuis Stadion en Hooghuis Heesch zijn een formatieve leerroute gestart met als doel de toetsdruk te verlagen en leerlingen een beter inzicht te geven in hun eigen voortgang.  Hoe hebben zij dit gedaan? 
 • 4 voorbeelden van formatief toetsen
  Waar staan de leerlingen in hun leerproces en wat kennen en kunnen ze? Er zijn veel manieren om dat te achterhalen. Vier docenten van het leerlab  Formatief  geven voorbeelden van hoe ze formatief toetsen 
 • Formatief lesgeven mét en zonder cijfers
  Na een jaar  lesgeven zonder cijfers  besloot Anke Swanenberg, docent Nederlands aan het Liemers College, toch weer met cijfers te gaan werken. “Het gaat om het leerproces van de leerling. Daar hoort een mooie balans tussen formatief en summatief ook bij.”