Wat zegt de standaardafwijking mij?

De standaardafwijking geeft de spreiding van de antwoorden op de vragenlijst rondom het gemiddelde aan.

Voorbeeld: Op een toets wordt door vier leerlingen (Groep A) de volgende resultaten gehaald: 8, 6, 8, 10. Het gemiddelde cijfer van deze groep is: (8 + 6 + 8 + 10) / 4 = 8. Een andere groep (Groep B)  haalt de volgende resultaten: 8, 8, 7, 9. Het gemiddelde cijfer van deze groep is: (8, 8, 7, 9) / 4 = 8. Beide groepen hebben dus gemiddeld een 8 gehaald. Als we kijken naar de spreiding van de resultaten rondom het gemiddelde, zien we wel verschillen. De standaardafwijking van groep A is namelijk 1.63 punten. Oftewel, de cijfers van de leerlingen wijken gemiddeld 1.63 punten af van het gemiddelde cijfer 8. Van groep B is de standaardafwijking 0.82. In deze groep wijken de cijfers van de leerlingen dus gemiddeld 0.82 punten af van het gemiddelde cijfer 8.

N.B. De standaardafwijking hoef je zelf niet te berekenen. Dit wordt voor je gedaan in het Excel format.  

Een kleine standaardafwijking betekent dat er weinig verschillen zijn tussen de scores van individuele leerlingen, terwijl een grote standaardafwijking betekent dat er grote verschillen zijn tussen de scores van individuele leerlingen en je dus voorzichtig dient te zijn bij de interpretatie. Een aantal uitschieters kan de gemiddelde score zo sterk beïnvloeden.