Hoofd, hart en handen-lijst

Hoofd (Kennis)

De docent:

 • heeft kennis van de 21e eeuwse vaardigheden
 • kan binnen zijn onderwijs tegemoet komen aan de verwachtingen van de maatschappij
 • heeft contacten buiten de schoolomgeving
 • heeft levenservaring en algemene ontwikkeling
 • is in staat op te leiden voor de toekomst
 • is curriculumbewust
 • weet hoe je collega’s kan meenemen in veranderingen
 • kan ontwikkeling van vaardigheden monitoren
 • kent recente ontwikkelingen op gebied van onderwijs
 • snapt dat het nodig is om bij vaardighedenonderwijs de leerling meer te betrekken

Hart (passie)

De docent:

 • is onderwijs vernieuwend gezind en heeft de daarbij horende houding
 • heeft de overtuiging dat alle leerlingen in staat zijn om een rol van betekenis te spelen in de toekomst van de wereld
 • heeft de wil om zichzelf te verbeteren
 • heeft een nieuwsgierige en open houding naar maatschappelijke, technologische en onderwijskundige ontwikkelingen
 • doet recht aan de talenten van alle leerlingen
 • is toegewijd aan de ontwikkeling van de school, de collega’s en de leerlingen
 • is in staat om leerlingen zoveel mogelijk eigenaar te maken van hun eigen leerproces
 • geeft leerlingen vertrouwen
 • durft zijn passie in onderwijs naar voren te laten komen

Handen (actie)

De docent:

 • innoveert
 • is in staat een balans te vinden in zijn lessen om in de les vakinhoud dan wel 21e eeuwse vaardigheden leidend te laten zijn
 • kan onderwijsactiviteiten vormgeven die erop gericht zijn kennis en vaardigheden te verbinden
 • is in staat om de 21e eeuwse vaardigheden te vertalen naar concrete ontwikkelstappen voor leerlingen
 • neemt een coachende/begeleidende rol aan en is in staat een balans te vinden tussen leerling- en docentgestuurd gedrag
 • is in staat tot zelfreflectie, durft fouten te maken en kan daarvan leren
 • neemt een voortrekkersrol in binnen teams en secties
 • experimenteert/ denkt out of the box/ durft zijn klaslokaal uit te gaan/ verruimt zijn horizon/ komt uit zijn comfortzone
 • bouwt een community binnen en buiten de school
 • viert successen

Deze hoofd, hart en handen-lijst hoort bij het praktijkvoorbeeld “Waar sta je als docent en waar kun je je nog in ontwikkelen?”