Leerlaboverstijgende bijeenkomst

Workshopoverzicht

Meld je aan en schrijf je in voor de workshops.

Creëer een schoolcultuur van vertrouwen
In deze workshop ga je in op het belang van een stimulerende schoolcultuur waar procesgerichte feedback centraal staat. Feedback op het leerproces kan leiden tot dialoog, wederzijds begrip en vertrouwen waardoor ruimte ontstaat voor een leerling om eigenaarschap te nemen over het leerproces. Hoe zorg je ervoor dat die schoolcultuur ontstaat en hoe krijg je je collega’s mee?
Door Valentina Devid, docent levensbeschouwelijke vorming en geschiedenis en teamleider bij het Christelijk Lyceum.
Deze workshop wordt gegeven in ronde 1.

Zet een volgende stap richting gepersonaliseerd digitaal leren
In deze workshop sta je even stil bij wat er al bereikt is op het gebied van gepersonaliseerd leren in jouw school en maak je plannen voor de toekomst. Na deze workshop heb je inzicht in waar jij staat, waar je school staat, welke richting je op wilt en welke stappen je daarbij kunt zetten. Inclusief een infographic van het leerlab LOOT waarmee je direct in gesprek kunt met je collega’s op je eerstvolgende teambijeenkomst over het in lijn brengen van visie, deskundigheid, ICT-gebruik en content.
Door Mijke Lambooij, projectmanager, coach en docent biologie bij CVO ’t Gooi.
Deze workshop wordt gegeven in ronde 1.

Onderzoeksgesprekken met leerlingen
Bij onderwijsveranderingen onderschatten we vaak de wijsheid van leerlingen; zij kunnen als geen ander aangeven wat een fijne school is en wat goed onderwijs is. In deze workshop leer je hoe je in gesprek met leerlingen die wijsheid boven water krijgt en ze tegelijkertijd betrekt bij ontwikkelingen en veranderingen op school. Je ervaart hoe het is om als deelnemer mee te doen aan een klassikaal onderzoeksgesprek, en je ontdekt welke vaardigheden nodig zijn om zo’n gesprek te faciliteren. Klik hier voor meer informatie over onderzoeksgesprekken.
Door Rudolf Kampers, docent filosofie op het Coornhert Lyceum, socratisch gespreksleider en trainer in het leiden van onderzoeksgesprekken bij  Leren Filosoferen.
Deze workshop wordt gegeven in ronde 1 en 2.

Leerdoeldenken: maak leerlingen bewust van wat ze op welk niveau  gaan leren
Tijdens deze workshop ga je aan de slag met het formuleren van leerdoelen in leerlingentaal met behulp van de taxonomie van Bloom. Hierdoor krijgen leerlingen zicht op wat ze op welk niveau gaan leren. Moeten ze iets uit hun hoofd leren, moeten ze verschillende gegeven problemen gaan analyseren of moeten ze iets evalueren of creëren? Als iedere vaksectie op deze wijze omgaat met het formuleren van leerdoelen kan het leerdoeldenken schoolbreed concreet vorm krijgen.
Door Hendrianne Wilkens, directeur CLU-Leermiddelen Adviescentrum.
Deze workshop wordt gegeven in ronde 1 en 2.

Analyseer de mogelijkheden van formatief evalueren op jouw school
Wil jouw school meer gaan werken met formatief evalueren? In deze workshop ga je een analyse maken van de mogelijkheden en uitdagingen voor de implementatie van formatief evalueren op jouw school. Inclusief een simulatiespel om knelpunten in de communicatie op te sporen en een lijst met succes- en risicofactoren. 
Door Hamid Ait Oumghar, teamleider vwo bij Augustinianum.
Deze workshop wordt gegeven in ronde 1 en 2.

Sparren over jouw verandercasus
Hoe kun je als docent duurzame veranderingen tot stand brengen in je school en andere collega’s meekrijgen en begeleiden daarin? In deze workshop ga je aan de hand van een casus uit jouw praktijk en een veranderkundige theorie sparren met mededeelnemers over hoe je jouw project kunt uitbreiden en hoe jij als professional verder kunt groeien. Voor deze workshop vragen we iedereen een eigen casus mee te nemen.
Door Suzanne Lustenhouwer en Jennifer de Laet, docenten, leerlabtrekkers serie 1 en ze hebben deelgenomen aan het Veranderkrachttraject van Leerling 2020.
Deze workshop wordt gegeven in ronde 1 en 2.

Hoe neem ik mijn MT mee? In gesprek met schoolleiders
Je wil graag in gesprek met je schoolleider/MT/leidinggevende om de ontwikkeling op jullie school verder te brengen. Maar wat zijn handige tips om dit gesprek aan te gaan? Tijdens deze workshop ga je in gesprek met ervaren schoolleiders en krijg je concrete handvatten om het gesprek met je MT aan te gaan.  
Door Aart van der Woude, afdelingsleider RSG N.O.-Veluwe, Gemke Schrakamp, regisseur onderwijsontwikkeling Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht, Hans Baan, ledenadviseur Stap 2 en directeur Metzo College en Jonah Opsteen, VO-raad.
Deze workshop wordt gegeven in ronde 2.

Communiceren in verandering
Bij het invoeren van veranderingen en innovaties krijgen veel docenten te maken met kritiek en weerstand van anderen. Hoe communiceer je goed je onderwijsideeën naar collega’s en hoe ga je om met weerstand en kritiek? Deze workshop geeft tips en handvatten. Tijdens de workshop leer je je boodschap kort en krachtig te formuleren en leer je hoe je omgaat met de reactie daarop van collega’s.  
Door Remco Koffijberg, onderwijskundige en communicatietrainer.
Deze workshop wordt gegeven in ronde 2.

Klik hier om je aan te melden en je in te schrijven voor de workshops.