Les 1: Terug naar de why

Te weinig duidelijkheid over een verandering, leidt vaak tot weinig draagvlak. Het is belangrijk dat een schoolleiding, of wie de verandering ook inzet met een duidelijk verhaal komt. Zorg dat het verhaal aansluit bij de visie of missie die je als school al hebt opgeschreven. Beantwoord daarbij vragen zoals: Wat gaat deze verandering ons opleveren? Wat zou er gebeuren als we niks zouden doen? Maak ook duidelijk wat de verandering in de praktijk zal betekenen. Bijvoorbeeld door alle concrete stappen die gezet gaan worden op te nemen in een tijdslijn. Deze kun je aanvullen met KPI’s (Kritische Proces Indicatoren), die laten zien op welke manier de verandering de juiste uitkomsten heeft. En blijf de ‘why’ herhalen zodat het beklijft. 

Deze veranderles komt van College Den Hulster.