Les 4: Het informele organiseren

Meer aandacht aan het informele gesprek geeft ruimte om een organisatieverandering beter te laten landen en meer mensen erbij te betrekken. Op Het Lyceum Vos waren er drie informele gespreksmomenten over de pilot die op de school loopt. Dat zijn een klankbordgroep, een Kenniscafé en een Avondschool. Vooral bij het Kenniscafé en de Avondschool kwamen veelal dezelfde mensen, vaak de initiatiefnemers. Door de toevoeging van de gespreksvorm Kampvuur* (bekijk onderstaand schema) kwam het informele gesprek met een bredere groep collega’s wel op gang. Een groot verschil met de andere gespreksvormen is dat er geen agenda of rolverdeling is.

 

Deze veranderles komt van het Lyceum Vos.