Les 5: Vertragen = versnellen

Als je doelen helder zijn, is het belangrijk dat ook het tijdspad goed aansluit. Veranderingen gaan meestal langzamer dan gepland, soms moet je een stap terug doen. Kijk eens naar de tijdslijn op jouw school? Waar kan er ruimte worden gemaakt om te reflecteren op het veranderproces? Is er ruimte voor het maken van fouten en het wijzigen van plannen? Een uitspraak om hierbij in het hoofd te houden is, vertragen is versnellen. Door trager te plannen kun je veranderingen beter borgen en inpassen in de dagelijkse realiteit.

Deze veranderles komt van het Fioretti College Lisse.