Lesmateriaal voor nieuwkomers

In het project Leerlijn Alfabetisering Nieuwkomers is lesmateriaal ontwikkeld voor het oefenen van gespreksvaardigheid met alfaleerlingen in de ISK. Er is lesmateriaal in 20 thema’s beschikbaar, zoals boodschappen doen, werk en stage en doktersbezoek. Elk thema biedt voor 4 tot 6 uur aan lesmateriaal. Het lesmateriaal is gemaakt voor klassikaal gebruik, met gedifferentieerde oefeningen voor Alfa A, Alfa B en Alfa C. Het lesmateriaal is te vinden op de website van LOWAN.

Leerlijn

Schoolinfo heeft samen met experts van ITTA en leraren gewerkt aan een leerlijn alfabetisering voor nieuwskomersonderwijs. De leerlijn helpt leraren en leerlingen op ISK-scholen met het eigen maken van het Latijnse alfabet en geeft een overzicht van waar leerlingen op verschillende niveaus aan moeten voldoen om goed te alfabetiseren. De leerlijn is beschikbaar op wikiwijs.