Lijst met eigenschappen waar een digitaal portfolio volgens leerlingen aan moet voldoen

Waar moet een digitaal portfolio volgens leerlingen aan voldoen op het gebied van vaardigheden en beoordeling?

 • Dat je kunt zien wat je vaardigheden zijn
 • Dat je kunt analyseren waar je wel en niet goed in bent
 • Hoe je participatie is aan groepsopdrachten of in de klas
 • Reflectie op wat je dat jaar geleerd hebt
 • Statistieken
 • Beoordelingen door je docent op je sterke en minder sterke punten
 • Beoordelingen zonder cijfers

Welke functionaliteiten moeten er in een digitaal portfolio zitten?

 • Reminders voor deadlines
 • Terugblikken op wat je het jaar daarvoor op die dag maakte
 • Dat je ziet hoeveel dagen het nog duurt tot de vakantie
 • Dat je deadlines met één klik in je agenda kunt zetten
 • Koppelingen aan Magister, SOMtoday en digitale lesprogramma’s
 • Dat je zelf werkgroepen kunt aanmaken
 • Dat je via het portfolio direct vragen kunt stellen aan je docent
 • CV/motivatiebrieven maken vanuit het portfolio met jouw vaardigheden
 • Voorbeeldopdrachten

Welke technische eisen stellen leerlingen aan een digitaal portfolio?

 • Tijdige melding dat je het portfolio niet kunt gebruiken als er onderhoud gepleegd wordt
 • Feedback vragen aan gebruikers 

 • Mogelijkheid om ‘bugs’ te kunnen melden 

 • Eerst een bètaversie uitbrengen voor een kleine groep eindgebruikers

Hoe moet het er volgens leerlingen uit zien?

 • Overzichtelijk en intuïtief

 • Mogelijkheid om te personaliseren (kleur, opmaak, volgorde)

Deze pagina hoort bij het praktijkvoorbeeld In gesprek met leveranciers: drie inzichten vanuit leerlingen.