De privacyverklaring van Schoolinfo 

Dit is de privacyverklaring van Schoolinfo. In deze verklaring lees je wat wij doen met de persoonsgegevens die wij verzamelen. Wij vinden het heel belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook houden wij ons aan de privacywet die geldt voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.  

Schoolinfo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken verandert of als dit moet volgens de regelgeving.  

Gebruiken we in deze verklaring ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’? Dan bedoelen we hiermee Schoolinfo. 

Inhoud 

1. Voor wie geldt deze privacyverklaring?
2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens?
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en hoe verzamelen wij die?
4. Wat doen wij met persoonsgegevens? 
5. Wat doen wij nooit met persoonsgegevens?
6. Met wie delen wij persoonsgegevens?
7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
8. Wat kan jij doen met de persoonsgegevens die wij van jou hebben?
9. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
10. Wat gebeurt er als wij deze privacyverklaring aanpassen?
11. Als je het niet eens bent met wat wij doen met jouw persoonsgegevens
12. Heb je vragen? 

1. Voor wie geldt deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring geldt voor alle personen die deze website bezoeken en voor degenen van wie wij persoonsgegevens verwerken voor onze dienstverlening en activiteiten. Dit zijn bijvoorbeeld contactpersonen bij onze klanten, leveranciers, relaties, ontvangers van onze nieuwsbrieven en personen die contact met ons opnemen.

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens? 

Schoolinfo is de verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou en hoe verzamelen wij die? 

Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manier:  

 • Jij geeft ons je gegevens 

Meld je je aan voor onze nieuwsbrief? Of meld je je aan voor een evenement, bijeenkomst of training? Dan geef je ons persoonsgegevens. Dit doe je bijvoorbeeld ook als je ons een e-mail stuurt of op een andere manier contact met ons opneemt. Of als je informatie zet op onze website, Facebook of Twitter. De gegevens die wij vastleggen, hebben wij nodig om contact met je te houden.  

 • Je doet mee aan een evenement of gebruikt andere diensten van Schoolinfo 

Lees je onze nieuwsbrief of bezoek je onze website? Ga je naar een evenement, bijeenkomst of training van Schoolinfo? Of gebruik je één van onze tools? Dan kunnen wij gegevens over jou verzamelen. Bijvoorbeeld hoe lang je op onze website bent en welke pagina’s je leest.  

 • Wij gebruiken cookies op onze websites  

Bezoek je een website van Schoolinfo? Dan worden er cookies opgeslagen op je computer, tablet of telefoon. Cookies zijn kleine tekstbestanden. In zo’n tekstbestand wordt informatie over je bezoek opgeslagen. Bijvoorbeeld in welke taal je de website leest. Of welke pagina’s je hebt bekeken. Wil je hier meer over weten? Lees dan onze cookie-verklaring.

4. Wat doen wij met persoonsgegevens?  

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

 • Wij zorgen ervoor dat jij diensten van Schoolinfo goed en gemakkelijk kunt gebruiken. Het gaat om diensten die je zelf hebt aangevraagd. 
 • Wij onderzoeken hoe je onze diensten gebruikt. En we verbeteren en personaliseren deze diensten.  
 • We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens altijd juist in onze administratie staan. Veranderen je persoonsgegevens? Dan passen wij ze aan in onze administratie.  
 • We doen marktonderzoek en gebruikersanalyses. Dit doen we anoniem.  
 • We gebruiken de gegevens om vragen, klachten en onenigheid af te handelen.
 • Wij zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

5. Wat doen wij nooit met persoonsgegevens?  

Wij gebruiken je persoonsgegevens nooit voor een commercieel doel. We sturen je bijvoorbeeld nooit reclame of aanbiedingen van andere organisaties. Wij laten nooit een systeem een besluit nemen op basis van jouw persoonsgegevens. Er kijkt dus altijd een medewerker naar.

6. Met wie delen wij persoonsgegevens? 

Wij kunnen persoonsgegevens delen met de volgende personen of organisaties:  

 • Leveranciers van Schoolinfo 

Wij kunnen persoonsgegevens delen met leveranciers die een dienst voor ons uitvoeren. Bijvoorbeeld externe trainers of sprekers, een bedrijf dat aanmeldingen voor evenementen voor ons verwerkt, een bedrijf dat mailings voor ons verstuurt of een bureau dat onderzoek voor ons doet.
Geven wij jouw persoonsgegevens aan leveranciers? Dan vragen wij de leveranciers eerst een overeenkomst te tekenen. Hierin maken we afspraken zodat zij vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan en jouw persoonsgegevens goed beveiligen.   

 • Partners van Schoolinfo 

Soms is het wenselijk om persoonsgegevens te delen met partners waarmee wij samenwerken in onze projecten. Bijvoorbeeld de VO-raad. Wij delen je gegevens alleen met onze partners als jij ons hiervoor toestemming geeft.  

 • De overheid 

Het kan gebeuren dat wij van de wet of van een rechter persoonsgegevens moeten geven aan de overheid. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst. Wij kunnen je gegevens ook aan de overheid geven, als wij denken dat wij zo schade of misbruik voorkomen. Dit doen we alleen als we hiervoor een hele goede reden hebben.

7. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

We verzamelen persoonsgegevens voor een project of ander doel. Wij bewaren je persoonsgegevens nooit langer dan 1 jaar nadat het project is gestopt of het doel is bereikt. Gegevens die onder een wettelijke bewaarplicht vallen, bewaren we zolang als moet van de wet. Dit gaat bijvoorbeeld over financiële gegevens die wij moeten bewaren van de Belastingdienst.

8. Wat kan jij doen met de persoonsgegevens die wij van jou hebben?

Je kan een aantal dingen doen met de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Neem hiervoor contact met ons op. Hieronder lees je wat je kan met je persoonsgegevens.

 • Je kan de persoonsgegevens inzien die wij van jou hebben. 
 • Je kan een digitaal overzicht krijgen met je persoonsgegevens. 
 • Je kan ons vragen je persoonsgegevens niet meer te gebruiken. 
 • Je kan ze verbeteren. 
 • Je kan ze aanvullen. 
 • Je kan ze verwijderen. 
 • Je kan beslissen wie ze wel kan verwerken en wie niet.  
 • Je kan je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens stoppen, bijvoorbeeld door je af te melden voor een nieuwsbrief.  

Wil je iets doen met de persoonsgegevens die wij van jou hebben? Neem dan contact met ons op via secretariaat@schoolinfo.nl of 030 – 232 48 900.

9. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens? 

Wij vinden het belangrijk dat wij jouw persoonsgegevens goed beveiligen. Daarom doen wij er alles aan om het volgende te voorkomen: 

 • Misbruik van je gegevens. 
 • Verlies van je gegevens. 
 • Gebruik van je gegevens door iemand die dat niet mag. 
 • Openbaar worden van je gegevens zonder dat jij dit wilt. 
 • Veranderen van je gegevens zonder dat jij dit wilt.  

Denk je dat wij jouw gegevens niet goed beveiligen? Of dat je gegevens worden misbruikt? Neem dan contact met ons op via secretariaat@schoolinfo.nl of 030 – 232 48 900.

10. Wat gebeurt er als wij deze privacyverklaring aanpassen? 

Wij kunnen onze privacyverklaring aanpassen. Als we dat doen, zetten we de aangepaste versie op onze website.

11. Als je het niet eens bent met wat wij doen met jouw persoonsgegevens 

Vind je dat Schoolinfo niet goed omgaat met je persoonsgegevens? Dan kan je een klacht naar ons sturen: 

Als jij een Schoolinfo er samen niet uit komen, kan je een klacht over Schoolinfo sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Heb je vragen? 

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via secretariaat@schoolinfo.nl of 030 – 232 48 900.