Routekaart veranderaanpak: betrokkenen meenemen

Wanneer je iets wilt veranderen, heb je voor de kwaliteit en het draagvlak je collega’s nodig en is het goed om leerlingen en ouders te betrekken. Hoe krijg je de betrokkenen enthousiast, hoe zorg je dat je het samen gaat doen en hoe ga je om met weerstand?

 

Wat doen scholen om anderen te betrekken in een veranderproces?

Leerlingen en ouders betrekken 

  • Elke school heeft het in huis: het frisse, creatieve en kritische potentieel van leerlingen. Betrek ze actief bij het meedenken over onderwijsvernieuwingen. Met deze werkvormen kan je ideeën ophalen voor nieuwe plannen en om te evalueren. 
  • Hoe help je een leerling die het moeilijk heeft op school? Op het  Cambium College  hebben leerlingen een actieve rol in de resultaatbesprekingen.   

Leraren betrekken 

  • Hoe neem je je team mee in een ontwikkelproces? Hoe zorg je ervoor dat alle leraren achter een nieuw idee of plan staan? Het Kaj Munk College heeft dit gedaan door middel van de ‘Deep Democracy’ methode. 
  • Docent Reinier Gruijters deed mee aan het Veranderkrachttraject en leerde hierdoor ook hoe hij andere collega’s kon meekrijgen: “Ik heb geleerd om momenten te herkennen. Waar ik eerder mijn ideeën individueel uitwerkte en pas als het af was presenteerde, ga ik nu bij de start van een idee op zoek naar aansluiting bij andere initiatieven binnen de school of betrek ik actief collega’s.”
  • Als je een verandering succesvol wilt maken is het van belang zoveel mogelijk mensen in dit proces te betrekken. Docent en projectleider Jos Hummelen vertelt hier hoe hij draagvlak creëerde bij collega’s, leerlingen en zijn MT.

Vakgroep/ontwikkelgroep

  • Op het Antoniuscollege Gouda lopen twee pilotklassen ‘formatief werken’ waarin deelnemende leraren hun kennis en ervaring uitwisselen in een buddy-systeem. De pilotgroep hoopt nu een werkwijze te ontwikkelen die ze daarna binnen hun sectie kunnen verspreiden. Luister hier de podcast waarin leraren Peter en Michiel hun ervaringen delen over het werken met het buddysysteem.

 

Wat zeggen docenten/schoolleiders?

Docent Katja: “Wij werken op school met expertgroepen. We willen dat iedere docent in een expertgroep komt, zodat iedereen betrokken is en blijft. Die expertgroep komt samen, bedenkt ideeën en vraagt critical friends van buiten de eigen expertgroep om feedback. Zo komt iets niet van bovenaf, maar juist vanuit het team zelf. Zo ervaar je als docent meer verantwoordelijkheid.” (lees hier meer over de verandervraag ‘hoe zorg je voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid en aanpak’) 

 

Meer weten?

  • Gebruik de vragenlijsten die het leerlab Leerling Eigenaar Leerproces heeft ontworpen voor de verschillende doelgroepen. Met deze Google forms kun je makkelijk zelf een enquete uitzetten.   
  • Kijk dit filmpje Leadership Lessons from Dancing Guy op youtube en zie hoe belangrijk de rol van de first follower is.