Routekaart veranderaanpak: doorontwikkeling

In deze fase scherp je de verandering aan en zorg je dat het een structureel onderdeel wordt van de les, het team of de organisatie. Je bouwt voort op ervaring en de evaluatie van de veranderingen in je school.

Hoe gaan leraren door met hun verandering? Hoe waarborgen dat hun verandering in de school blijvend is? Hoe zorg je dat je niet teruggaat naar de oude situatie? Wat kan je bewust inzetten om onomkeerbare verandering te verzekeren?

 

Wat doen scholen om een verandering te waarborgen en door te ontwikkelen?

Voorbeelden van scholen

Schoolbreed 

  • Scholen in een veranderproces blijven continu doorontwikkelen. Zo wordt ook het bioritmerooster op Piter Jelles de Dyk meerdere malen geëvalueerd en aangepast. Lees hier hoe de school dit heeft ervaren.
  • Op school een tool, product of plan doorontwikkelen? Deze drie scholen vertellen over hun ontwikkelproces
  • Zorg dat je de nieuwe situatie fysiek zichtbaar maakt voor jezelf en je collega’s. Bijvoorbeeld door posters op te hangen, zoals docent Hans deed op het Eemsdeltacollege Eelwerd. 

Per vakgroep 

  • Zorg dat per vakgroep één collega als aanspreekpunt fungeert en verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld door coaches aan te stellen, zoals op het Tabor Werenfridus. 

Per docent 

Voorbeelden van scholen die continue doorontwikkelen