Routekaart veranderaanpak: evalueren

Neem de ruimte om tussentijds te reflecteren op je doelstellingen en visie. Evaluatiemomenten kan je van tevoren plannen door deze bijvoorbeeld op te nemen in je plan van aanpak. Evalueer samen en onderzoek of je doel is bereikt en wat de ontwikkelingen tot nu toe hebben opgeleverd. Dat helpt je om door te gaan op dezelfde weg (met aanpassingen) of juist een afwijkend pad te kiezen.
Evaluatie kan je gebruiken als batenanalyse. Bij een batenanalyse wordt vooral gekeken naar de opbrengsten van de verandering. Wat heeft de verandering opgeleverd?
Evaluatie kan ook gebruikt worden om je aanpak aan te scherpen. Waar gaan we mee door? Wat doen we niet meer? En waar willen we mee beginnen?

 

Wat doen scholen om veranderingen in de school te evalueren?

Voorbeelden van scholen

Vraag je collega’s om hun ervaring en mening  

  • Om te zien of de conclusies uit hun interne evaluaties klopte, schakelde het Tabor Werenfridus een externe partij in om een onderzoek te laten uitvoeren.De uitkomst hiervan heeft de school verder gebracht; er zijn 12 voorstellen voor interventies opgeleverd.
  • Als je iets nieuws aan het maken bent, vraag dan eens aan een collega om het in de klas te testen. Bijvoorbeeld als je met een nieuwe tool wil gaan werken, zoals de scholen uit het leerlab Mulitmediaal Instructiemateriaal. 
  • Ga in gesprek met je collega’s over hun ervaringen door een gezamenlijk evaluatiemoment te organiseren. Bijvoorbeeld door een feedback-World Café te organiseren zoals Tessenderlandt deed 

Vraag het leerlingen om hun ervaring en mening 

  • Vraag feedback aan leerlingen door een enquête op te stellen. Bijvoorbeeld als je zelf materiaal hebt ontwikkeld, zoals docent Matthijs van het Vathorst College.
  • Vraag leerlingen om hun mening die zowel de oude als de nieuwe situatie kennen. Bijvoorbeeld leerlingen een jaar opnieuw doen, zoals docenten Sietse en Alex van het Drachtster Lyceum. 
  • Gebruik werkvorm leerlingpiste om mening van leerlingen te horen zoals Waldheim Mavo. 

Meer weten?

  • Wil je veranderingen evalueren? Het Fioretti College Lisse startte hiervoor met een pilot, vooral om van de ervaringen te leren. Een pilotgroep werd opgezet om de pilot te evalueren. In dit magazine staan hun ervaringen en werkwijze uitgebreid beschreven. Een leuke tip om een evaluatie vorm te geven.