Rubrics

Deze rubrics geven je de mogelijkheid een docent, leerling of begeleider binnen elke variant (van klassikaal t/m persoonlijke leerroute) te positioneren per competentie. De competenties zijn opgesteld om zo te kunnen bepalen welke vaardigheden nog (door)ontwikkeld moeten worden om binnen de gekozen variant op een goede manier gepersonaliseerd leren aan te kunnen bieden of te kunnen volgen. Zo kan een docent, leerling of begeleider binnen elke variant doorgroeien tot een expert.

Download rubrics leerlingvaardigheden

Download rubrics docentvaardigheden

Download rubrics coachvaardigheden