Stap-voor-Stap-app – Deskundigheidsbevordering

  • De SvS-app is in de periode 2016-2018 ontwikkeld door zeven scholen in het leerlab VSO/PRO. Gaandeweg die ontwikkeling bleek een SvS-coach een succesfactor in het efficiënt en effectief werken met de app. De SvS-coach is een docent die vaardig is in het gebruik van de SvS-app en door school gefaciliteerd wordt om lesinstructies te maken.
  • Als een docent niet over de benodigde ict-vaardigheden beschikt, maakt de SvS-coach samen met de vakdocent de foto’s van de vaardigheid. Vervolgens maakt de coach de lesinstructie, waarna de vakdocent ermee aan de slag kan. De SvS-coach wordt als steun ervaren door docenten die zelf ook ‘leren door te doen’.
  • Stel als SvS-coach met de vakdocent een haalbaar doel op, bijvoorbeeld: “Samen maken we in de komenden drie maanden lesinstructies, die we uitproberen, verbeteren en opnieuw gebruiken.” Daarna komt de vraag van de coach aan de docent: “Wat heb jij nodig om lesinstructies te maken, uit te proberen en bij te stellen?”
  • Een collegiaal lesbezoek op een andere school is een krachtige aanpak om de voordelen van de SvS-app te ervaren. Hierdoor ervaart een docent in de praktijk hoe de app bijdraagt aan het vergroten van de zelfstandigheid van de leerling en de meer coachende rol van de docent.

Quotes:

  • “Het enthousiasme van de SvS-coach is zo aanstekelijk, of nog beter besmettelijk.”
  • “Pas toen ik bij een praktijkdocent op een andere leerlabschool mocht meekijken heb ik ervaren hoe de SvS-app krachtig kan worden ingezet en hoe belangrijk het groeien in autonomie voor onze leerlingen is.”
  • “Als ik van een docent hoor dat hij of zij kansen ziet om SvS-app ook bij andere vakken in te zetten, maak ik daar dankbaar gebruik van. Zo worden onze ‘eerste gebruikers’ actief ambassadeurs om de SvS-app actief in te zetten.”