Coaching

Leren op je eigen tempo en niveau

Geen boeken, cijfers of frontaal-klassikale lessen meer: MY College gooide het roer radicaal om. Een ingrijpende verandering, vooral voor leraren en ouders. “De leerlingen gaan er moeiteloos in mee.”

Lees meer
Een krimpbestendige les in 8 stappen

Een belangrijke vraag voor scholen in krimpregio’s is hoe je de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Het leerlab Krimp als kans maakte een stappenplan voor een kwalitatief goede krimbestendige les. Bekijk de video en het stappenplan.

Lees meer
Feedback op maat met rubrics voor zaakvakken

Hoe kunnen we bovenbouwleerlingen bij aardrijkskunde en geschiedenis feedback geven op hoge-orde-denkvaardigheden? Het Sint-Joriscollege ontwikkelde rubrics die leerlingen zicht geven op hun leerproces.

Lees meer
Talentontwikkeling in het lesrooster

Op het Dongemond College heeft talentontwikkeling een vaste plek in het curriculum gekregen. “We willen leerlingen de mogelijkheid bieden hun talent te ontdekken én te ontwikkelen.”

Lees meer