Coaching

In vier pilots naar een nieuw onderwijsmodel

Meer eigenaarschap bij leraren en meer zelfredzame leerlingen, dat is waar het Udens College naar streeft. De school voert geleidelijk een nieuw onderwijsmodel in. Afdelingsdirecteur Alwin Wiersma vertelt over de aanpak en hoe de hele school erbij betrokken is.

Lees meer
De meerwaarde van keuzewerktijd volgens leerlingen

De Mavo Vos in Vlaardingen startte twee jaar geleden met keuzewerktijd voor alle brugklassen. Wat werkt goed en wat nog niet? Leerlingen Manon en Burhan geven uitleg. “In een gewone les kun je soms niet al je vragen stellen.”

Lees meer
Engelse les via OneNote

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen heeft een aantal topsportleerlingen die veel reguliere lessen missen. Daarom is gestart met een pilot waarbij leerlingen Engels op afstand volgen via OneNote.

Lees meer
Een tussenjaar op maat

College de Opmaat heeft een pilot ontwikkeld voor leerlingen die niet over konden volgens de overgangsnormering én die baat hebben bij een onderwijsprogramma op maat. Bekijk de opzet. Niet overdoen Het betreft 13 leerlingen, die geen overgangsbewijs hadden om over te kunnen naar leerjaar 3, maar die eigenlijk ook geen baat hadden bij het overdoen…

Lees meer
Leerlingen stellen zelf hun rooster samen

“Topsportleerlingen missen veel lessen maar halen toch vaak hun punten. Kunnen we dat ook in het reguliere onderwijs toepassen?” Op zoek naar het antwoord mogen vwo-leerlingen op het Leonardo College zelf hun rooster samenstellen. Er zijn twee eisen: evenveel uren maken en minimaal één uur aanwezigheid bij elk vak.

Lees meer
Een passend rooster, het hele jaar door

Roosterwisselingen, tussenuren en lesuitval: voor de vmbo-leerlingen uit de onderbouw van het Stanislascollege – locatie Krakeelpolder is dit voorgoed verleden tijd. De school werkt het hele jaar met hetzelfde rooster. Hoe heeft de school dit bereikt?

Lees meer
Persoonlijke leeruren in de praktijk

Alle mavoleerlingen in de bovenbouw van het Jan van Brabant College hebben sinds kort in hun rooster zeven tot acht persoonlijke leeruren staan. Voor elk uur kiezen ze bij welke docent ze gaan zitten werken. “Je moet zelf hulp vragen.”

Lees meer
Mik en Merle ontdekken gepersonaliseerd onderwijs

Leerlingen uit klas 1 en 2 van het Fioretti College Hillegom krijgen gepersonaliseerd onderwijs aangeboden. Maar wat vindt iedereen van deze nieuwe onderwijsvorm? Leerlingen Mik en Merle gingen op pad en vroegen docenten, schoolleiders, medeleerlingen én ouders naar hun ervaringen. Bekijk de video.

Lees meer
Hoe krijg je driehoeksgesprekken van de grond?

Leerlingen SportLifeStyle van OSG Sevenwolden gaan tweemaal per jaar met hun coach en hun ouders in gesprek over hun ontwikkeling. Hoe zet je zoiets op? “Als we op perfectie gaan wachten, gaat de snelheid eruit.”

Lees meer