Rooster

Leerlingen ontwerpen eigen studieruimte

Met hulp van leerlingen is de studieruimte op het Driestar College een aantrekkelijke plek voor zelfstandig werken geworden. Belangrijk, want leerlingen brengen er meer uren door dan voorheen.

Lees meer
Het wondermiddel voor verandering? Tijd!

Na jaren van voorbereiding krijgen alle leerlingen van het Scala College persoonlijke ruimte in het rooster. Gouden tip van de vernieuwers op deze school: begin ruim voordat het móet. Lees hoe de school dit heeft aangepakt.

Lees meer
Ruimte voor talentontwikkeling

OLV Breda geeft leerlingen de ruimte binnen het bestaande lesrooster hun talenten te ontwikkelen, zonder dat dit ten koste gaat van het reguliere schoolwerk. Lees hoe de school dit organiseert.

Lees meer
3 modellen van flexibeler roosteren

Wil je je leerlingen meer keuzemogelijkheden bieden binnen het regulier onderwijs? Heb je de mogelijkheid om het standaard lesrooster aan te passen? Bekijk de poster met daarop een beschrijving van drie flexibele roosters.

Lees meer
Video: keuzewerktijd indelen

Op Het Lyceum Vos mogen leerlingen keuzewerktijduren indelen. Elke week tijdens het planuur komt de klas bij elkaar om de komende week te bespreken. Bekijk de video waarin leerling Sophia en haar coach Daniëlle de Jong uitleggen hoe dit in zijn werk gaat.

Lees meer
Elke week een ander rooster op basis van behoefte

In de ‘cultuurklassen’ op Het College Vos is er veel aandacht voor het aanleren van (sociale) vaardigheden, er wordt vakoverstijgend onderwijs gegeven en leerlingen krijgen meer keuzevrijheid. En het rooster? Die wordt elke week opnieuw bepaald.

Lees meer
Nieuw rooster, meer ontwikkeltijd

Alle topsportklassen in de onderbouw van het Rodenborch-College hebben een nieuw lesrooster waardoor de leerlingen minder lessen missen en ze meer keuzevrijheid hebben. “De contacttijd die we verminderd hebben is een op een omgezet naar werklessen en ontwikkeltijd voor leraren.”

Lees meer
Leerlingen stellen zelf hun rooster samen

“Topsportleerlingen missen veel lessen maar halen toch vaak hun punten. Kunnen we dat ook in het reguliere onderwijs toepassen?” Op zoek naar het antwoord mogen vwo-leerlingen op het Leonardo College zelf hun rooster samenstellen. Er zijn twee eisen: evenveel uren maken en minimaal één uur aanwezigheid bij elk vak.

Lees meer
Een passend rooster, het hele jaar door

Roosterwisselingen, tussenuren en lesuitval: voor de vmbo-leerlingen uit de onderbouw van het Stanislascollege – locatie Krakeelpolder is dit voorgoed verleden tijd. De school werkt het hele jaar met hetzelfde rooster. Hoe heeft de school dit bereikt?

Lees meer
Animatie: werken met tredes

Het Dr. Nassau College heeft gepersonaliseerd onderwijs waarbij leerlingen samen met hun coach hun leerroute bepalen. Voor de vakken wiskunde en talen werkt de school met tredes. Bekijk de animatie.

Lees meer