Rubrics

Presenteren kun je leren

Op het Teylingen College Leeuwenhorst leert docent Spaans Desiree Steegers haar leerlingen presenteren met behulp van peerfeedback. “Presenteren is een vaardigheid die leerlingen in de 21e eeuw hard nodig hebben.”

Lees meer
Feedback op maat met rubrics voor zaakvakken

Hoe kunnen we bovenbouwleerlingen bij aardrijkskunde en geschiedenis feedback geven op hoge-orde-denkvaardigheden? Het Sint-Joriscollege ontwikkelde rubrics die leerlingen zicht geven op hun leerproces.

Lees meer
Een ‘placemat’ voor het coachingsgesprek

Diverse scholen maakten vaardighedenrubrics voor leerlingen, leraren en begeleiders om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Om het coachingsgesprek met leerlingen hierover aan te gaan gebruiken ze een ‘placemat’.

Lees meer
Rubrics-boekje bij het mentorgesprek

De scholen in het leerlab Leerling eigenaar leerproces maakten vier vaardighedenrubrics. Hoe zetten ze de rubrics in de praktijk in? “Het praat makkelijker als er iets tastbaars op tafel ligt”.

Lees meer
Een gesprekswaaier voor het coachgesprek

Als je start met coachgesprekken met leerlingen, is het prettig om wat houvast te hebben. Het leerlab Docent als didactische coach heeft daarom een gesprekswaaier ontworpen bestaande uit 5 verschillende fases: inleiding, reflectie, doelen stellen, strategieën bepalen en samenvatting. Bekijk de waaier.

Lees meer
Rubrics in de praktijk

Een mentor, een vakexpert en enkele leerlingen van De Nieuwste School vertellen wat zij in de praktijk doen met de rubrics uit het leerlab Leerling eigenaar leerproces. Hoe zet je ze in? Bekijk de vlogs.

Lees meer
Hoe meet je competenties van leerlingen

Het Hondsrug College meet bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Technasium, de competentieontwikkeling van leerlingen. Het doel: leerlingen beter naar zichzelf laten kijken en inzicht krijgen in hun ontwikkelmogelijkheden. Vijf competenties De vijf competenties die het Hondsrug aanhoudt zijn creativiteit, presentatievaardigheden, plannen & organiseren, resultaatgerichtheid en probleemanalyse. Na afloop van een kwartaalproject geven leerlingen zichzelf een score…

Lees meer
Zo maak je een rubric – stappenplan

Een rubric geeft inzicht in de stappen die een leerling moet nemen om een volgend niveau van een vaardigheid te bereiken. Wil je zelf aan de slag met het ontwerpen van een rubric? Volg dan dit heldere stappenplan. Leeg template Het stappenplan helpt leraren om zelf een rubric te ontwerpen en in hun onderwijs in…

Lees meer
Studiedag: Hoe zorg je dat een puber regie neemt?

Het Vathorst College organiseerde een studiedag met als thema ‘Leerlingen eigenaar leerproces’. Naast leraren waren er ook leerlingen uitgenodigd om mee te denken. Bekijk de invulling en de uitkomsten van deze middag. Vaardighedenrubrics Het Vathorst College heeft vaardighedenrubrics overgenomen en uitgebreid en noemt het de Vathorst vaardigheden. Dit zijn: leerstrategieën toepassen reflecteren samenwerkend leren regie…

Lees meer