Vaardigheden

Feedback op maat met rubrics voor zaakvakken

Hoe kunnen we bovenbouwleerlingen bij aardrijkskunde en geschiedenis feedback geven op hoge-orde-denkvaardigheden? Het Sint-Joriscollege ontwikkelde rubrics die leerlingen zicht geven op hun leerproces.

Lees meer
Talentontwikkeling in het lesrooster

Op het Dongemond College heeft talentontwikkeling een vaste plek in het curriculum gekregen. “We willen leerlingen de mogelijkheid bieden hun talent te ontdekken én te ontwikkelen.”

Lees meer
Leerlingen in de nakijkcommissie

Op het Wolfert Lyceum werken leraren met een nakijkcommissie: willekeurig gekozen leerlingen die het proefwerk niet maken, maar nakijken. “Leerlingen leren meer en onthouden het langer.”

Lees meer
Effectiever samenwerken dankzij scholing

Het Coornhert Lyceum brengt alle leraren het basisniveau bij van digitale vaardigheden met een scholingsplan. “Elke gezamenlijke niveauverbetering betekent dat je weer iets nieuws kunt gaan toepassen, zoals een online toets of een nieuw programma.”

Lees meer
Scholing op basis van TPACK

Hoe zet je digitale content op een didactisch verantwoorde manier in? Leraren op het Commanderij College locatie Gemert en locatie Laarbeek krijgen scholing aan de hand van het TPACK-model. Hierin staat de afstemming tussen middel, didactiek en lesdoel centraal.

Lees meer