Vaardigheden

Meet je coachingsvaardigheden

Wil je een beeld krijgen van je coachingsvaardigheden? Gebruik dan de evaluatiewijzer didactisch coachen. Het instrument is geschikt voor zelfreflectie en voor peer-feedback tussen docenten en is ontwikkeld in het leerlab Docent als didactische coach. De evaluatiewijzer bestaat uit twee onderdelen: de Startset en de Verdieping.

Lees meer
Van scepticus naar aanjager

Docent geschiedenis en mens en maatschappij Ramona Doest van het CSG Liudger, locatie Burgum stond sceptisch tegenover het toepassen van o.a. 21ste eeuwse vaardigheden in haar les. Nu is ze helemaal om.

Lees meer
Gepersonaliseerd scholingstraject voor leraren

Het Metis Montessori Lyceum (MML) biedt de bijscholing voor docenten gedifferentieerd aan. Jaar 1 stond in het teken van een intern basistraject. Aan de hand van een meting worden docenten in het jaar 2 ingedeeld in een verdiepingsgroep. Bekijk de opzet en uitvoering.

Lees meer
Video: denken in leerdoelen

Docenten op het Liemers College zetten ieder op hun eigen wijze stappen in leerdoeldenken. Door het denken in leerdoelen weten leerlingen wat ze leren en wat ze ermee kunnen doen. Bekijk hoe docenten en leerlingen het werken in leerdoelen ervaren.

Lees meer
Op weg naar een leercultuur

Het Montessori College Oost wilde weten of het verbeteren van de (ict-)vaardigheden van docenten ook het gewenste effect heeft in de klas. De Kennisrotonde boog zich over deze vraag en stelde dat er meer voor nodig is om gepersonaliseerd leren te laten floreren. “Wij gaan ons nu ook richten op de leercultuur binnen de school”.

Lees meer
Digitaal vaardig worden mét steun van de school

De Johannes Bosco geeft op vier manieren ondersteuning bij de professionalisering van docenten op het gebied van ict. Ze bieden een rijk aanbod aan laagdrempelige trainingen, ontwikkeltijd, begeleiding door interne digicoaches en een routekaart voor inzicht in de eigen ontwikkeling. Bekijk de opzet.

Lees meer
Werken met leervragen

X11 startte met een pilot waarin elke leerling een eigen leervraag kiest. Zo onderzoekt de ene leerling waarom klei na verloop van tijd uitdroogt, terwijl een andere leerling analyseert wat er gebeurt als je een mentos in een glas cola gooit. Teamleider Mette Spruit legt uit hoe dit werkt.

Lees meer
Video: leerlingen over de ‘Persoonlijk leren’-klas

Op het Stormink in Deventer kunnen leerlingen in de brugklas kiezen voor een speciale ‘Persoonlijk Leren’-klas waarin ze een grote mate van zelfstandigheid hebben en zelf kunnen kiezen hoe ze willen leren. In deze video vertellen leerlingen hoe dat bevalt. Leren op je eigen manier Een groep leraren van het Stormink startte begin 2016-2017 de…

Lees meer
Studiedag: zo start je met differentiëren

Om de stap van klassikaal doceren naar meer gedifferentieerd lesgeven zo soepel mogelijk te maken heeft Pontes Pieter Zeeman een studiedag voor leraren over differentiëren georganiseerd. Hoe vul je zo’n studiedag nuttig in en zorg je dat leraren er ook echt mee aan de slag gaan? Aanleiding Pontes Pieter Zeeman wil inzetten op nieuwe initiatieven…

Lees meer