Vaardigheden

Hoe meet je competenties van leerlingen

Het Hondsrug College meet bij het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Technasium, de competentieontwikkeling van leerlingen. Het doel: leerlingen beter naar zichzelf laten kijken en inzicht krijgen in hun ontwikkelmogelijkheden. Vijf competenties De vijf competenties die het Hondsrug aanhoudt zijn creativiteit, presentatievaardigheden, plannen & organiseren, resultaatgerichtheid en probleemanalyse. Na afloop van een kwartaalproject geven leerlingen zichzelf een score…

Lees meer
Niet voor, maar in de klas met de ringenopstelling

De ene leerling werkt liever ongestoord verder, de ander wil zonder schroom vragen kunnen stellen. Wiskundedocent Rob van Aperen op het Effent in Oosterhout werkt daarom met de ringenopstelling. Hoe zit dat? Direct contact De ringenopstelling bestaat uit een buitenste U en een binnenste U. Rob: “In de binnenste U kan ik 11 leerlingen kwijt,…

Lees meer
iCoaches zorgen voor verspreiding en continuïteit

Bij de invoering van de iPad op het Tabor Werenfridus kregen leraren een training over apps en de mogelijkheden. Dit werd ervaren als een goocheltruc. De informatie bleef niet hangen. De iPad werd niet gebruikt omdat leraren zich ondeskundig voelden. Dat moest anders. Bekijk hoe de iCoaches wel voor verandering zorgden. Een voorbeeldfunctie Tabor Werenfridus…

Lees meer
Wat zorg- en topsportbegeleiders van elkaar kunnen leren

Topsportcoördinator Mark Jeninga is op het Tabor College (locatie Oscar Romero) een pilot gestart met het doel meer maatwerk te bieden aan leerlingen die om uiteenlopende redenen niet alle lessen kunnen volgen. Bekijk de aanpak van het Tabor College. Doel en aanleiding Locatie Oscar Romero is een zogeheten Topsport Talentschool. Hier krijgen topsportleerlingen extra faciliteiten…

Lees meer
Zo maak je een rubric – stappenplan

Een rubric geeft inzicht in de stappen die een leerling moet nemen om een volgend niveau van een vaardigheid te bereiken. Wil je zelf aan de slag met het ontwerpen van een rubric? Volg dan dit heldere stappenplan. Leeg template Het stappenplan helpt leraren om zelf een rubric te ontwerpen en in hun onderwijs in…

Lees meer
Tips voor de inrichting van een open leercentrum

Metameer heeft vier open leercentra ingericht. Daar kunnen leerlingen een aantal uur per dag zelf bepalen aan welk vak ze willen werken en hoe ze dat willen doen. Wat is het doel? En wat zijn de beste tips? De open leercentra (OLC’s) zijn ingericht op de Metameerlocatie in Stevensbeek. Sarah Middendorp, projectleider persoonlijk leren en…

Lees meer
Tien tips van leerling Ties

Ties (14) zit in atheneum 3 van het Hyperion Lyceum en heeft het daar erg naar zijn zin. Wat doen zijn leraren dan precies goed? Hier zijn tien tips voor goed en leuk onderwijs. “Plan de les niet helemaal vol.” 1. Laat leerlingen kiezen of ze online werken of met boeken “Bij ons op school…

Lees meer
Studiedag: Hoe zorg je dat een puber regie neemt?

Het Vathorst College organiseerde een studiedag met als thema ‘Leerlingen eigenaar leerproces’. Naast leraren waren er ook leerlingen uitgenodigd om mee te denken. Bekijk de invulling en de uitkomsten van deze middag. Vaardighedenrubrics Het Vathorst College heeft vaardighedenrubrics overgenomen en uitgebreid en noemt het de Vathorst vaardigheden. Dit zijn: leerstrategieën toepassen reflecteren samenwerkend leren regie…

Lees meer
Flexuren geven leerlingen regie

Het Corderius College in Amersfoort heeft een experiment uitgevoerd met flexuren. Een maand lang konden leerlingen zichzelf elk 5e lesuur inplannen in een lokaal bij een vak of docent naar keuze. Het doel: eigenaarschap van leerlingen bevorderen. Doel van het flexperiment Met het inzetten van flexuren wil het Corderius College leerlingen helpen om zelf meer…

Lees meer
Een digitaal portfolio: waar begin je?

Leraren Bart Lukassen en Gerben de Groot van het Ichthus College vroegen zich af hoe ze waardevolle informatie van en over leerlingen overzichtelijk konden verzamelen in een digitaal portfolio. Dit leidde tot een uitgebreide zoektocht van één school, via het gehele bestuur tot een Europese aanbesteding. Hoe kwamen ze tot een keuze? Waarom een digitaal…

Lees meer
Deel je kennis met collega’s in een miniconferentie

Melanchton Business School (MBS) heeft een miniconferentie georganiseerd over lesgeven met behulp van de iPad. De miniconferentie bestond uit een aantal workshops, verzorgd door leraren die daar al training voor hadden gevolgd. Bekijk de opzet. Laagdrempelig De MBS is in 2015 gestart met het invoeren van de iPad in leerjaar 1. Het doel is om uiteindelijk…

Lees meer
Wiskunde in 80 vaardigheden

Wiskundeleraren Sietse Rooks en Alex Philipse van het Drachtster Lyceum hebben de leerlijn opgedeeld in ongeveer 80 vaardigheden waarmee de leerlingen punten kunnen verdienen. “Het initiatief ligt bij de leerlingen.” Plichtmatig Sietse Rooks merkte dat zijn leerlingen vaak veel meer in huis hadden dan ze in toetsen lieten zien. Ook zag hij dat de leerlingen…

Lees meer