CONNECT: Inzicht en inspiratie voor vakoverstijgend projectonderwijs

Raakvlakken tussen eindtermen bieden kansen voor vakoverstijgend projectonderwijs, óók in examenklassen. Het spel CONNECT is hiervoor een inspirerende methode.

Raakvlakken tussen eindtermen bieden kansen voor vakoverstijgend projectonderwijs, óók in examenklassen. De innovatiewerkgroep ‘Projectonderwijs en het eindexamen’ van Leerling 2020 bedacht met het spel CONNECT hiervoor een inspirerende methode.

Eindtermen behalen

Veel leraren twijfelen of ze met projectonderwijs aan het curriculum voldoen. Uit vrees dat ze hun leerlingen onvoldoende op het eindexamen voorbereiden, bieden ze minder of geen projectonderwijs aan. Zonde, vinden de zeven leraren van de innovatiewerkgroep. Zij hebben er alle vertrouwen in dat leerlingen ook met projectonderwijs de eindtermen kunnen behalen. Bovendien raken leerlingen meer gemotiveerd en sluit projectonderwijs beter aan bij hun belevingswereld. Projecten doen een beroep op de vaardigheden die de leerlingen in de ‘echte wereld’ ook nodig hebben, en daarnaast leren zij connecties tussen vakken te leggen.

Leraren verbinden

De innovatiewerkgroep kwam in september voor het eerst bij elkaar. “We kwamen al snel tot de conclusie dat we overlap moesten zoeken in de eindtermen”, vertelt docent Lia Veraa van SG Were Di. Vervolgens gebruikte de werkgroep de methodiek van ‘design thinking’ om te bedenken hoe je leraren met elkaar verbindt. “Als je met collega’s van andere vakken praat, heb je het niet zo snel inhoudelijk over je vak. Daarom bedachten wij het spel CONNECT; hiermee kom je veel meer te weten over de inhoud en dat inspireert. Tegelijkertijd daagt het spel je uit om zelf ook bewuster over je eigen vak en methodes na te denken.”

Nieuwsgierig? Bekijk de spelregels en een voorbeeldkaart. Of download hier het hele spel en kies zelf welke spelkaarten je wilt printen. Om collega’s te informeren is er ook een flyer beschikbaar. En wil je heel laagdrempelig een mooi project bouwen? Gebruik dan deze handige poster die door de werkgroep Projectonderwijs en het curriculum werd ontwikkeld.

Series van eindtermen

CONNECT bestaat uit een serie spelkaarten van alle vakken die op het vmbo, het havo en het vwo centraal geëxamineerd worden. Elke afzonderlijke kaart bevat een eindterm en je ziet in één oogopslag of die getoetst wordt in het centraal examen of in het schoolexamen. Voordat je het spel gaat spelen, denk je eerst na over de eindtermen waarover je met collega’s van gedachten wilt wisselen. A la Rummikub maak je tijdens het spel series van eindtermen, waarbij er raakvlakken zijn tussen de afzonderlijke vakken.

Inspiratie voor gezamenlijke projecten

“Het mooie is dat je eerst op zoek gaat naar raakvlakken en dat je dan bijna vanzelf de mogelijkheden voor een vakoverstijgend thema ­– en dus een project ­– ziet”, zegt Anouk Gasseling van de Berger Scholengemeenschap. Zo’n project hoeft volgens Anouk helemaal niet groot te zijn. “Begin klein; in twee lessen kun je ook al heel veel met elkaar doen.” Omdat de eindtermen de kapstok van het project zijn, weet je zeker dat je alle belangrijke lesstof behandelt. “Sterker nog”, vult haar collega Jessica Toman aan, “als je de methode ernaast houdt, ontdek je dat je onderwerpen kunt schrappen omdat je die al in het project hebt behandeld.”

Meer lezen