Poster: Aan de slag met projectonderwijs en curriculum

Projectonderwijs en curriculum

De vijf leraren van een innovatiewerkgroep Projectonderwijs en curriculum hebben zich gebogen over de vraag ‘Hoe zorgen we dat leerlingen, leraren en andere betrokkenen zinvol projectonderwijs ervaren?’ Bij de opstart van projecten binnen hun eigen school liepen de leraren aan tegen vragen als: “Waar moet een project aan voldoen?”, “Hoe krijg ik collega’s mee?” en “Hoe zorg ik dat de kerndoelen en eindtermen behaald worden?”

Verschillende aspecten

De poster bevat informatie voor andere leraren om het proces vorm te geven.

Download de poster.

“Het helpt je om aan alle onderdelen te denken”, vult Jolanda Voogd van het Tabor College aan. Alle verschillende aspecten van een project worden uitgelicht:

  • leerinhoud
  • thema
  • docentvaardigheden
  • vorm
  • omgeving
  • ontwikkelproces
  • feedback/evaluatie

Laagdrempelig

Per aspect worden vragen gesteld die je kunnen helpen in het verder ontwikkelen van je project. Jorick Boll van het Herbert Vissers College: “Je kunt met behulp van deze poster laagdrempelig een mooi project bouwen.” Esther Broen van het Canisius College: “Hopelijk helpt het je om jouw ideeën om te zetten in mooie projecten.”

Werkwijze

Download de poster en hang deze op in je school. Overige benodigdheden om te werken met de poster:

  • mini post-its
  • pennen
  • stickers

In gesprek

Tevens kan het helpen om het gesprek op gang te brengen in je team of sectie. Het vraagt een actieve bijdrage van alle betrokkenen. Margreet Kamman, Tienerschool Sneek: “Deze poster maakt het proces van projectonderwijs helder.”

Inspiratie

“Achter de QR-codes zitten bovendien waardevolle filmpjes en websites met betrekking tot projectonderwijs en curriculum. Laat je hierdoor inspireren. Of zoek contact met de mensen die hierin al wat hebben gedaan. Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden”, zegt Jennifer de Laet van het Niftarlake College.

Meer lezen