Verandervraag 1: Waarom zou ik het anders doen?

Wiskundedocent Thijs Gillissen aan het LVO-Weert geeft vanuit zijn ervaring antwoord op verandervraag 1: Waarom zou ik het anders doen? “Het huidige model biedt te weinig vrijheid”.

Weg met het fabrieksmatige

LVO-weert heeft volgens Thijs Gillissen een duidelijke reden om het anders te gaan doen. “Wij zien dat het huidige model, gebaseerd op een fabrieksmatige aanpak met een hoge standaard voor het gemiddelde, niet meer werkt. Er is een duidelijke behoefte om meer aandacht te hebben voor de persoonlijke ontwikkeling en individuele kwaliteiten die zowel door leerlingen, ouders, leraren als schoolleiding wordt gevoeld. Het huidige model, of beter gezegd systeem, biedt te weinig vrijheid en mogelijkheden om hieraan te voldoen. Daarom zijn wij gaan nadenken over een nieuwe onderwijsvorm.”

Tijd nemen voor gedeelde visie

Bij het LVO-Weert heeft een groep van leraren, die zich vrijwillig hebben aangemeld, 1,5 jaar onderzocht waarom het anders moest, hoe het anders kon en wat die onderwijsvorm dan in moest gaan houden. Thijs: “Door de tijd te nemen om te sleutelen aan een gedeelde visie, kon daarna krachtig worden doorgepakt om tot een vorm en invulling te komen. Die werden al vrij snel gevonden in het Zweedse Kunsskapskolan. Op basis daarvan zijn ze gaan kijken in Zweden en hebben ze de Nederlandse organisatie in huis gehaald om meer te vertellen.

Meer initiatieven

Tussentijds kwamen er meer leraren met initiatieven om bijvoorbeeld Koers uit te breiden en de mogelijkheden te onderzoeken in de bovenbouw. “Daarnaast zijn er nog enkele andere vormen van gepersonaliseerd leren in Weert zoals Big Picture Learning, Technasium en Gemodulariseerd Gymnasium. Uit al deze initiatieven is een ding overduidelijk: de noodzaak wordt breed gedeeld. Nu is het zaak om de verbinding te gaan leggen”, zegt Thijs.

Tips van Thijs

  1. Maak ruimte in de agenda. Het is belangrijk om regelmatig met elkaar de tijd te nemen, van omgeving te veranderen en de waan van de dag even aan de kant te zetten. “Dan pas komt er ruimte in het hoofd en dan gebeuren er mooie dingen.”
  2. Durf te twijfelen en durf het anders te doen. “Door samen vraagtekens te zetten en regelmatig terug te blikken en bij te sturen, kom je als team in een leerzaam proces. Dat leidt niet altijd direct tot succesvolle vernieuwingen, maar als team ben je steeds beter in staat om de volgende stap te zetten. Anders gezegd: de durf kan dus niet zonder geduld en vertrouwen.”
  3. Begin klein. Vertrouwen en geduld zijn volgens Thijs goed te overzien als je met een kleine groep begint. Het maakt het proces flexibel. Zorg er wel voor dat je de rest van de school betrokken houdt. Communiceer naar leerlingen, ouders, leraren en management en haal feedback op.

Bekijk de overige acht verandervragen.