Verandervraag 2: Hoe start ik een ontwikkelproces op een school?

Astrid Marissen, docent aan College Den Hulster Venlo, geeft vanuit haar ervaring antwoord op verandervraag 2: Hoe start ik een ontwikkelproces op een school? “Start met collega’s die echt achter het idee staan.”

Ontwikkelteam samenstellen

Astrid Marissen is in 2014 gestart met de ontwikkeling van het vak Design & Technology. De toenmalig vmbo-directeur wilde techniek, als speerpunt van de school, nieuw leven in blazen. Hij stelde een ontwikkelteam samen van vier collega’s waaronder Astrid. “Dit team had als doel een soort techniekklas te bedenken. Leerlingen moesten dan gemotiveerd raken om zich voor die techniekklas aan te melden. Door middel van projectmatig werken zouden leerlingen hun kennis over techniek en ontwerpen dan gaan verbreden.”

Aftrap

Het ontwikkelteam ging aan de slag. In enkele bijeenkomsten werd eerst naar de organisatie van het project gekeken. “Hoe gingen we dit opzetten? Daarna zijn we een pilot gestart. De groep leerlingen die zich hiervoor inschreven, bleek echter te groot voor één klas en dus zijn we met twee brugklassen gestart.”

Weerstand het hoofd bieden

In het begin ontstond veel weerstand tegen deze ontwikkeling. Collega’s van Astrid waren bang dat leerlingen geen interesse in andere vakken zouden hebben, of te weinig theorielessen kregen. Door het eerst als een pilot op te zetten, konden ze de bedenkingen pareren. Alles stond nog open tenslotte. “We besloten de leerlingen wel dezelfde toetsvragen te laten maken als de reguliere klassen om zo onze verwachtingen van goede prestaties achteraf in beeld te kunnen brengen.”

Pilotfase voorbij

“Nu, in het derde schooljaar dat het vak draait, noemen we het geen pilot meer. De helft van de brugklassen op ons vmbo heeft bij hun inschrijving Design & Technology gekozen en dus geven we inmiddels met twee leraren dit schoolvak. De weerstand en twijfel in mijn omgeving neemt af en ik merk dat veel docenten willen samenwerken of vergelijkbare dingen willen gaan doen. De pilotleerlingen die inmiddels les hebben in de bovenbouw, presteren minstens zo goed als leerlingen afkomstig van reguliere brugklassen. Bovendien heeft ongeveer 80% voor de techniek gekozen. Dit was natuurlijk ons doel.”

Zichtbaarheid

Volgens Astrid is het belangrijk dat het resultaat ook zichtbaar is voor de omgeving. “Want anders blijft twijfel en terughoudendheid altijd een belemmerende factor. Al met al heeft Design & Technology mij laten zien dat een plan waar je in gelooft, de moeite waard is om uit te voeren. Dat is tenslotte de enige manier om te zien of theoretische plannen binnen het onderwijs kunnen werken.”

Tips van Astrid

  1. Start een ontwikkelproces met een groepje leraren die achter het idee staan. Dat heeft de beste kans van slagen.
  2. Start op kleine schaal door het bijvoorbeeld een pilot te noemen. Wanneer de resultaten goed zijn worden meer mensen enthousiast. De pilot is nu realiteit en dat is de olievlek die je wilt creëren.
  3. Waak voor eilandjes, deel waar je mee bezig bent.

Bekijk de overige acht verandervragen.