Verandervraag 3: Hoe zorg ik ervoor dat het ontwikkelproces op gang blijft?

Schoolleider Freek Wevers van het IJburg College geeft vanuit zijn ervaring antwoord op verandervraag 3: Hoe zorg ik ervoor dat het ontwikkelproces op gang blijft? “Op drie niveaus besteden wij aandacht aan de voortgang.”

Achtergrond school

Het IJburg College is in 2006 gestart met 68 leerlingen en telt nu 950 leerlingen op locatie 1 en 550 leerlingen op locatie 2. De leergemeenschap bestaat uit verschillende kleine autonome deelscholen van maximaal 150 leerlingen met een eigen lerarenteam. “Op deze manier bieden wij leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving waarbij de relatie tussen het team en de leerlingen optimaal is. Hierdoor kunnen we leerlingen goed volgen”, zegt Freek. Daarnaast werkt de school met vakoverstijgende thema’s die aansluiten bij de huidige maatschappij. “Bijvoorbeeld de verkiezingen. Bij Nederlands leren ze dan beargumenteren. Bij maatschappijleer gaan ze in op het verkiezingsstelsel en bij tekenen maken ze een verkiezingsposter.”

Van beleidsplan

“Onze schoolmissie staat als een huis. Maar wij staan niet stil. Wij willen vernieuwend onderwijs blijven geven. Om de vijf jaar stellen wij daarom een strategisch beleidsplan op die we beschouwen als onze stip op de horizon. Deze komt tot stand in samenwerking met leraren, leerlingen, ouders en de Raad van Toezicht. Het plan beschrijft de doelen die voor de school de komende vijf jaar belangrijk zijn.” Deze zijn nu:
1) met de groei van de school de basiskwaliteit op orde houden
2) leerlingen extra vaardigheden aanleren die aansluiten bij de huidige samenleving
3) leerlingen meer eigenaarschap geven

Naar teamplan

Bij elke start van het schooljaar worden deze doelen weer besproken en vertaald naar activiteiten voor dat jaar. Deze activiteiten staan in een teamplan dat als leidraad dient. Het lerarenteam (12-15 leden) vult het plan zelf in en aan samen met de deelschoolleider. Iedereen kan input aanleveren. Bijvoorbeeld welke vaardigheid centraal moet komen te staan of acties hoe ze leerlingen eigenaar van het leerproces willen maken.

Naar individu

Freek: “Op individueel niveau vragen we de leraren in hun ontwikkelgesprekken hoe ze aandacht hebben besteed aan de drie strategische doelen. Daar komt het dus ook nog een keer terug. Dan gaat het echt leven.”

Levend document

Het teamplan is een levend document en de school stuurt bij waar nodig is. Freek: “De deelschoolleider houdt een vinger aan de pols. Wat is wel behaald? Wat niet? En wat gaan we alsnog oppakken? Maar we krijgen ook feedback van de leerlingenraad op het teamplan. Het is een transparant proces. Het document wordt met meerdere partijen gedeeld.”

Tips van Freek

  1. Blijf je niet blind staren op je eigen school. Kijk ook wat er om je heen gebeurt en ga met je team op onderzoek uit.
  2. Het IJburg College gebruikt de studiemiddag op de woensdag voor ‘good practices’ van leraren.
  3. Werk met kleine lerarenteams zodat je goed kunt samenwerken en snel kunt schakelen.

Bekijk de overige acht verandervragen.