Verandervraag 4: Hoe neem ik mijn collega’s mee in het ontwikkelproces?

Docent en teamleider Duco Homoet aan het Lumion geeft vanuit zijn ervaring antwoord op verandervraag 4: Hoe neem ik mijn collega’s mee in het ontwikkelproces? “Wij geven leraren een podium.”

Achtergrond school

Lumion (voorheen Caland 2) is een jonge school. Bij Lumion staat alles in het teken van gepersonaliseerd leren, op een niveau dat bij de leerling past. Elke leerling wordt daarin begeleid door een coach.

Cultuur bewaken

Duco Homoet: “Vanuit de grote school Calandlyceum zijn we vijf jaar geleden met tien collega’s deze nieuwe school gestart. Met zijn tienen gaven we het onderwijs vorm. Nu krijgen we te maken met de groei van de school en dit betekent veel nieuwe collega’s. Hoe bewaken wij de cultuur die we met zijn tienen hebben neergezet en hoe neem je iedereen hierin mee?”

Gezien en gehoord

Ten eerste is het volgens Duco essentieel om je team goed te kennen. “Wat wij daarom doen is veel in gesprek gaan met elkaar. Wij gaan bij elkaar kijken om zo elkaar te blijven enthousiasmeren. Ik vind het belangrijk dat mijn collega’s gezien en gehoord worden. En dat ze de tijd krijgen om aan te haken.”

Podium

“Je creëert ook meer draagvlak onder collega’s door niet te vragen: ‘Wie wil dit doen?’, maar juist te zeggen: ‘Doe jij dit want jij bent daar goed in of jij kan het’. Ik merk dat dit echt werkt, want je kijkt naar wat iemand kan en je maakt gebruik van die kwaliteiten en talenten. Wij geven leraren een podium door ze workshops te laten geven.”

Taken verdelen

Tegelijkertijd moet je volgens Duco mensen ook niet overvragen en niet steeds dezelfde mensen vragen. “Dit geeft scheve gezichten en daarmee verhef je niet de grote massa. Zo gaat een klein groepje heel snel en blijft de rest achter. Je moet de taken wat meer verdelen en heel goed in contact blijven met iedereen. Wat ook goed werkt is onze Lumion Academy, daar gaat het om het leren van en met elkaar. Experts uit het docententeam geven elkaar les en helpen elkaar.”

Tips van Duco

  1. Vier je successen. Bijvoorbeeld door het expliciet noemen van resultaten en taart en slingers bij grote successen. Of door een Best Practice Demo van een docent.
  2. Breng veranderingen langzaam te weeg en betrek alle directe stakeholders.
  3. Toets alle activiteiten aan de schoolvisie. Staat het nog steeds in dienst van het uiteindelijke plaatje? Het moet voor collega’s herkenbaar en nuttig blijven.

Bekijk de overige acht verandervragen.