Verandervraag 6: Hoe weet ik dat deze nieuwe ontwikkeling gaat werken? (Dat weet je niet en dat is ook niet nodig)

Afdelingsleider Ronald Schaefer van het Corlaer College geeft vanuit zijn ervaring antwoord op verandervraag 6: Hoe weet ik dat deze nieuwe ontwikkeling gaat werken? “100 procent zekerheid is er nooit, maar er zijn factoren die de kans van slagen vergroten.”

Achtergrond school

Op het Corlaer College geven ze onderwijs in vrijwel alle onderwijstypen: van atheneum tot lwoo. Het Corlaer College wil een school zijn waar leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen. Binnen de school leeft ook de cultuur om het onderwijs iedere keer beter te maken. Ronald: “Zo ben ik betrokken geweest bij de invoering van een schoolbreed programma Loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) van leerlingen. Drie jaar geleden bleek namelijk uit een VO-scan, geïnitieerd door de decanen, dat LOB op zichzelf stond en niet ingebed was in de school en het onderwijs van onze leerlingen. De uitkomst van de scan was duidelijk. Er was een noodzaak om hiermee aan de slag te gaan. De decanen gaven de schoolleiding de opdracht om dit op te pakken.”

Kans van slagen
Hoewel er geen honderd procent zekerheid bestaat dat een nieuwe ontwikkeling gaat werken, zijn er volgens Ronald wel factoren die de kans van slagen groter maken. Dat zijn:
– Een duidelijke aanleiding/urgentie
– Een verbinding met een bestaande beweging
– Een grote betrokkenheid
– Een heldere koppeling aan de visie middels een plan

Urgentie en motivatie

Voor de LOB-casus op het Corlaer College kwam de urgentie uit de scan, maar ook uit andere richtingen. Zo moest het nieuwe LOB-programma binnen de vmbo-afdelingen in de examenprogramma’s geweven worden. Ook moest er een koppeling gemaakt worden met Positive Behavior Suport (PBS) en didactisch coachen waarbinnen het Corlaer College ook mee wordt gewerkt. Tevens was een betere motivatie bij leerlingen in leerjaar 1 en 2 van het vmbo ook een wens. Een breed gedragen LOB-programma waar alle collega’s bewust bij betrokken zijn (ook ondersteunend personeel) zou het antwoord op meerdere vraagstukken kunnen zijn.

Iedereen een rol

Op het Corlaer College is onder de collega’s inmiddels een betrokkenheid bij het nieuwe LOB-programma bereikt van meer dan 80 procent. “Er wordt veel over LOB gepraat en dan leeft het. De 80 procent is bereikt door via verschillende kanalen te communiceren waarom wij iedereen willen betrekken bij LOB. Het past binnen de grote beweging van de school om de relatie met leerlingen te versterken en zo de prestaties te verhogen. Persoonlijke gesprekken zijn een essentieel onderdeel van het nieuwe LOB-programma en dat sluit naadloos aan op de visie van de school, dat we een leergemeenschap zijn”, concludeert Ronald.

Fouten maken mag

“Bovendien”, zegt Ronald, “in een leergemeenschap als die van ons mogen fouten worden gemaakt. Bij de start van een nieuw idee hoef je dus niet per se bezig te zijn met de vraag of je honderd procent zeker weet of iets wel of niet gaat werken. Dat weet je namelijk nooit.”

Bekijk de overige acht verandervragen.