Verbinding

Deel kennis met collega's

Ga naar Edualdo.nl

Deel kennis met collega's

Wil jij ervaringen uitwisselen met andere leraren? Of heb je een vraag over jouw vak of een thema op school? Doe dan mee aan een van onze bijeenkomsten of ga naar Edualdo.nl. Op Edualdo kun je advies vragen aan leraren door heel Nederland. En kun je jouw eigen tips delen. Zo komen we samen verder. 

Over Edualdo

Edualdo is dé plek waar leraren, schoolleiders en teamleiders kennis en ervaring uitwisselen.

Leraren die een vraag hebben over hun vak of een thema dat speelt op school, stellen die op Edualdo. Alle leraren kunnen deze vragen zien en beantwoorden. Hierdoor verzamelt alle onderwijskennis en -ervaring zich op één plek.

Edualdo voor leraren is openbaar: alle leraren kunnen zonder account de vragen en antwoorden zien. En de tips en ideeën gebruiken in hun les en op school. Wil je een vraag stellen of beantwoorden? Dan heb je wel een account nodig. Zo zorgen we ervoor dat de content op Edualdo enkel van leraren komt.

Ga naar Edualdo.nl om kennis en ervaring uit te wisselen