Visievorming – 5 tips

“Dit model is een resultaat van een veranderingsproces dat meer dan een jaar geleden is ingezet en we met de hele school hebben doorgemaakt”. Hij heeft vijf tips voor dit veranderingsproces.

 1. Creëer een gevoel van urgentie
  “Er leefde een sterk gevoel onder de docenten dat binnen het oude lesmodel van 32 lesuren maatwerk lastig in te passen was. De inspectie was wel tevreden over de mate van differentiëren, maar wijzelf niet. Dit gevoel van urgentie was cruciaal voor het starten van ons veranderingsproces”.
 2. Roep externe (verander)kennis in
  Veranderen is een vak op zich. “Docenten en schoolleiding zijn onderwijsprofessionals, maar, eerlijk is eerlijk, we zijn ook veranderingskleuters”. “Wij hebben daarom veranderexperts gevraagd om ons te ondersteunen in het veranderingsproces. Dat heeft erg geholpen om het veranderproces succesvol te doorleven”. Bijvoorbeeld de externe coach met veel ervaring in de transitie van regulier naar gepersonaliseerd onderwijs heeft erg geholpen om het veranderingsproces succesvol te maken.
 3. Maak medewerkers vrij
  Het kost tijd om een visie te ontwikkelen. “Dat doe je er niet zomaar even bij”. Probeer daarom medewerkers vrij te maken om zich hier in vast te bijten. Op het Dr. Nassau College is er structureel tijd voor ingeruimd in de tweewekelijkse vergadermiddag. Naast de stuurgroep met vier personen zijn ook vier medewerkers voor elk 0,1 FTE vrijgemaakt om deze transitie te begeleiden.
 4. Betrek ouders
  “Voor het creëren van draagvlak onder de ouders hebben we een ouderpanel met 10 ouders ingesteld. Ouders zijn volwaardige sparringpartners en onmisbaar bij het invoeren van een nieuw onderwijsmodel. Zonder commitment vanuit de ouders was de verandering niet succesvol geweest”.
 5. Kijk buiten de eigen school
  “We zijn bewust op zoek gegaan naar inspirerende voorbeelden buiten onze eigen scholengroep. We hebben inspiratie opgedaan in Nederland (Agora, Roermond), Zweden en Finland. Dat heeft ons geholpen om onze eigen ideeën verder te ontwikkelen”.

Ga naar het artikel dat bij deze pagina hoort