Win een workshop

Ieder leerlab dat vertegenwoordigd is op de leerlaboverstijgende bijeenkomst op 13 september, kan deelnemen aan de 'Win een workshop' actie. Het leerlab neemt automatisch deel aan de wedstrijd wanneer minimaal twee trekkers, afkomstig van verschillende scholen, zich voor 21 juli 2018 hebben aangemeld. Het leerlab dat voldoet aan deze voorwaarde én op de dag zelf met de meeste trekkers en collega's aanwezig is, wint de workshop.

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname en bepaling van winst:

 • Deelname is mogelijk als minimaal twee trekkers van het leerlab, afkomstig van twee verschillende scholen, zich voor 21 juli via het aanmeldformulier hebben ingeschreven voor de leerlaboverstijgende bijeenkomst, welke plaats vindt op 13 september 2018. Deze trekkers zijn op 13 september op de leerlaboverstijgende bijeenkomst aanwezig om kans te kunnen maken op de workshop.
 • Het winnende leerlab wordt bepaald aan de hand van het aantal aanwezige leerlabtrekkers en hun collega’s.
  • Al deze trekkers en collega’s dienen vooraf ingeschreven te zijn en op de bijeenkomst aanwezig te zijn.
  • Één collega per trekker, afkomstig van dezelfde school als de trekker, telt mee in de score van het leerlab. Meerdere collega’s per trekker zijn wel welkom, maar hebben geen invloed op de uitkomst van de wedstrijd.
 • De score wordt bepaald uit het aanwezige aantal trekkers en collega’s per leerlab, gedeeld door het maximaal haalbare aantal personen. Dit om de variërende groottes van de leerlabs te compenseren. Het leerlab met de hoogste score wint de workshop.
 • Wanneer er sprake is van gelijkspel, zal het winnende leerlab door middel van loting worden bepaald.
 • Deelname is mogelijk voor leerlabs uit serie 1, serie 2 en serie 3.
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens. Wanneer de deelnemer zelf niet de trekker van het leerlab is, moet deze persoon de naam van de collega die de trekkersrol vervult in het aanmeldformulier vermelden. De inschrijving kan worden gewijzigd via de link in de bevestigingsemail die de deelnemer heeft ontvangen na aanmelding.

Voorwaarden bij winst:

 • Winst houdt in dat er een workshop wordt georganiseerd voor het leerlab door Schoolinfo. Schoolinfo regelt hiervoor een workshopleider en bekostigt deze.
 • De workshop is te volgen voor de trekkers van het winnende leerlab plus maximaal twee collega’s per trekker.
 • De workshop zal worden gehouden op een school, verzorgd door het leerlab zelf, of bij Schoolinfo.
 • Het onderwerp van de workshop kan worden gekozen uit een aantal thema’s dat door Schoolinfo wordt bepaald.
 • De datum van de workshop wordt in overleg bepaald, maar zal plaatsvinden voor 31 december 2018.

Schoolinfo behoudt zich het recht deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.