Zo krijg je elke collega mee

Op het Scala College mag elke docent zelf kiezen aan welke van de drie onderwijsvernieuwingen hij werkt en ook de rol (meedenker, uitvoerder, ontwerper of voortrekker) kan hij zelf bepalen. Zo doet iedereen mee en vergroot je het draagvlak onder docenten.

Drie pijlers

Op het Scala College merken ze ook dat het standaardprogramma niet het beste in leerlingen naar boven haalt. Vandaar dat de onderwijscommissie van het Scala College heeft besloten om een onderwijsontwikkeling in gang te zetten. Het doel: onderwijs realiseren dat recht doet aan verschillen. Na het houden van verschillende teamdagen, brainstormsessies en een enquête onder docenten werden er drie pijlers geformuleerd die de basis vormen voor de onderwijsontwikkeling. Dit zijn ‘vakoverstijgend werken’, ‘de keuze van de leerlingen’ en ‘onderzoekend leren’. Hiermee geven de leraren invulling aan gepersonaliseerd leren.

Kies je rol

Om te zorgen dat iedere docent is aangehaakt bij de vernieuwingen kan elke docent zelf kiezen aan welke pijler hij/zij meewerkt. Daarbij kan hij/zij ook kiezen uit verschillende rollen: meedenker (geeft tips en ideeën), uitvoerder (voert uit dat wat is ontworpen), ontwerper (werkt een idee uit), voortrekker (zorgt dat het idee ook wordt ontworpen en uitgevoerd). Daarmee is de betrokkenheid zo laag of hoog als iedere docent wil. Het draagvlak onder leraren is hierdoor breder en het werk wordt hiermee duidelijk verdeeld. Niet alles ligt bij een persoon op het bordje.

Ruimte bieden

Niet iedereen is actief aangehaakt – een meedenker is vaak alleen aanwezig bij vergaderingen – maar het Scala College kiest er bewust voor daar ruimte aan te bieden. De energie gaat vooral uit naar de leraren die enthousiast zijn. Iedereen kent de drie pijlers en staat in grote lijnen achter de uitgangspunten. “Leuk om meer met de inhoud van het onderwijs bezig te zijn en niet alleen maar over technische en administratieve zaken te spreken”, zegt een docent van het Scala College daarover.

Onderzoekende opdracht

Een voorbeeld uit de pijler ‘onderzoekend leren’ is dat twee leraren met de rol uitvoerder en ontwerper een onderzoeksopdracht hebben bedacht bij een praktische opdracht. De leerling kan bij natuurkunde of biologie zelf kiezen of hij de reguliere praktische opdracht maakt, of de opdracht die meer onderzoekend van aard is.

Keuze voor de leerling

De ontwerpers uit de pijlergroep ‘keuze voor de leerling’ hebben voor de talen een opdracht ontwikkeld waarbij gekozen kan worden voor andere vormen dan het traditionele opstel. Bijvoorbeeld een blog, een speech, een interview, et cetera.

Vakoverstijgend werken

Een voorbeeld in de pijler ‘vakoverstijgend werken’ is het uitwerken van het Eerste Wereldoorlog-project. De ontwerpende docent kreeg hulp van de meedenkers. Het project kan onder meer behandeld worden in de vakken geschiedenis, scheikunde, natuurkunde, aardrijkskunde en de talen.

Elke stap is er een

Het Scala College is nu bezig om de pijlers in de lessen te verwerken. Elke stap in die richting, hoe klein ook, is er een. Wat leraren binnen de pijlers doen, is nu alleen nog geen onderdeel van het algemene schoolproces. De onderwijscommissie zou graag willen dat er meer samenhang tussen de pijlers komt, omdat het doel is: onderwijs dat recht doet aan alle drie de pijlers. Het ultieme einddoel van het Scala College is dat een leerling binnen zijn grenzen zijn eigen keuzes kan maken bijvoorbeeld op het gebied van te volgen lessen, toetsvormen en lesstof.

Verder met pilot

Het Scala College wil ruimte maken voor de onderwijsontwikkeling door het rooster te veranderen. Omdat daar het draagvlak onder leraren nog niet groot genoeg voor is, gaat een groep enthousiaste leraren middels een pilot eerst in het klein experimenteren met het rooster. Ook gaan zij de lessen invullen op basis van de ideeën die uit drie pijlergroepen kwamen. Het Scala bouwt daarmee voort op wat al is gedaan, anticipeert op wat niet werkt, en zet stappen vooruit met de mensen die dat graag willen.

 Wil je ook betrokkenen meenemen in een verandering in je school? Bekijk dan deze tips uit de routekaart veranderaanpak of bekijk alle fases uit het veranderproces.

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven. Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.

Cookie Instellingen

Hieronder kun je kiezen welke cookies je wel of niet wilt toestaan op deze site. Klik op "Opslaan" om je instellingen op te slaan.

FunctioneelNoodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Je pc onthoudt de indeling die je zelf gemaakt hebt of de screenname die je hebt opgegeven om een reactie te plaatsen. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.

AnalyticsRuimte voor Leren maakt gebruik van een systeem (Google Analytics) om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), via welke kanalen je onze website vindt etcetera. Op basis daarvan kunnen we de site en de prestaties verbeteren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie je bent, maar alleen om je bezoek aan onze site te analyseren.

Externe cookiesWij maken gebruik van inhoud van andere websites. Deze websites van derden plaatsen hun eigen cookies. Deze blokkeren we totdat je daar toestemming voor hebt gegeven. Op Ruimte voor Leren zijn dat Youtube en Vimeo, beide gebruiken cookies om te personaliseren.